Gyászmise – Veres Árpád

» Poszter dátum 2017. jún 13.

Gyászmise

Veres Árpád

pápai prelátus, címzetes kanonok, címzetes prépost, 1990-től 2002-ig a
bécsi Pázmáneum rektora, életének 91., áldozópapságának 63. évében,
2017. június 5-én az egri kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.

Veres Árpád-k

Temetése június 12-én, hétfőn 10 órakor volt az egri székesegyház kriptájában .

Sir

Lelki üdvéért szentmisét mutatunk be a Pázmáneum kápolnájában

2017. június 19-én, hétfőn 15 órakor.