(Magyar) Beköszöntő

Welcome to the homepage of Collegium Pazmanianum.

Liebe LeserInnen!

„Es ist gebührend, das von den grossen Vorgängern uns hinterlassene gebaute und geistige Erbe den nachkommenden Generationen weiterzugeben. Und in diesem Fall können wir mutig all das aufnehmen, was wir mit Hilfe von Péter Pázmány bekommen haben” schrieb Péter Erdő, Kardinal, Primas, Erzbischof im Jahre 2011 in der Empfehlung des die neuzetigen Gesichte des Pazmaneums darstellenden Bandes.[1]

Diese Webseite hat ein ähnliches Ziel. Das Collegium Pazmaneum ist das Seminar des Erzbistums Esztergom-Budapest, das zur Zeit als Studium- und Gästehaus funktioniert.

Wenn sich bei uns keine Seminarteilnehmer aufhalten, empfangen wir zivile katholische Jugendliche mit Empfehlung eines Seelsorgers, Pfarrers oder Religionslehrers. Das Institut trägt die Charakter eines Seminars weiter, es zählt ja zu seinen Hauptaufgaben, neben der Bildung des Priestertums die katholische Eliten-Bildung, bzw. die Erförderung der kirchlichen Kultur.

Wir halten eine nicht zu strenge, aber bestimmte Tagesordung mit heiligen Messen, und Chorgebeten. Gleichzeitig geben wir auch musikalischen, literarischen, künstlerischen Gelegenheiten, Erinnerungen und Festen statt.

Herr Erzbischof Péter Erdő hat im Jahre 2003 auf dem Fest zu dem Anlass der 380. Jahreswende der Tätigkeit des Pazmaneum so formuliert: „Das Collegium Pazmanianum ist die Wiener Botschaft der Erzdiözese Esztergom-Budapest und der ungarischen Kirche.” Dieser Aufgabe möchten wir auch mit dieser Webseite entsprechen.

Die uns besucht, soll die Vergangenheit des Pazmeneums kennen lernen, sich in dessen Gegenwart  anknüpfen, und soll sich in die Zukunft eingeladen fühlen, von der jedes kirchliche Institut und vor allem jedes Leben verantwortlicher Christen zeugt.

Die Anschrift über dem Eingang der Kapelle kann so – mit der Hilfe des Weltnetzes – ferner sichtbar werden. Zwar virtuell, aber hoffentlich in den Herzen von Vielen getroffen. Uns alle reden ja die Wörter: „Der Meister ist da, und lässt dich rufen!”[2]

Auf welche Tätigket, Dienst, Lebensform Er ruft, das müssen wir selber entdecken, aber es ist sicher, dass Er ruft. Und wenn ich es höre und dementsprechend tue, dann folge ich Ihm, und Er ruft eben darauf, Ihm zu folgen. Weil das Reich Gottes ist unter uns, es ist auch für uns ein erreichbares und durchführbares Lebensprogram.

Ich hoffe, dass dieser Ort, das Pazmaneum und seine virtuelle Entsprechung, diese Webseite jedem lieben „Besucher” dabei helfen wird.

       János Varga

          Rektor


[1] Margit Beke: Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés (Kapitel zu der neuzeitlichen und neusten zeitlichen Elitbildung. Die Rolle der katholischen Kirche in der modernen ungarischen Eliten-Erziehung in dem Wiener Pazmaneum. Akademische Dissertation) – Szent István Társulat, Budapest 2011.

[2] vgl. Joh 11, 28

Kedves Olvasó!

 
 
 
 

„Illő, hogy a nagy elődök által ránk hagyományozott épített és szellemi örökséget tovább adjuk az utánunk jövő nemzedékeknek. S ebben az esetben bátran felvállalhatjuk mindazt, amit Pázmány Péter jóvoltából kaptunk.” – írta Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 2011-ben a Pázmáneum újkori történetét bemutató kötet ajánlásában.

E honlapnak is hasonló a célja. A Collegium Pázmáneum az Esztergom-Budapesti Érsekség szemináriuma, amely jelenleg tanulmányi és vendégházként működik.

Amikor nincsenek szeminaristák, civil katolikus fiatalokat fogadunk, lelkipásztori, plébánosi, hittanári ajánlással. Az intézmény továbbra is magán hordja egy szeminárium jegyeit, hiszen fő feladata továbbra is a papság képzése mellett, a katolikus elit-képzés, illetve az egyházi kultúra elősegítése.

Nem túl szigorú, de meghatározott napirendet tartunk, szentmisével, zsolozsmával. Ugyanakkor zenei, irodalmi, művészeti eseményeknek, megemlékezéseknek, ünnepségeknek is helyet adunk.

Erdő Péter bíboros úr 2003-ban, a Pázmáneum működésének 380. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen így fogalmazott: „a Collegium Pazmanianum az Esztergom-Budapest Főegyházmegye és a magyar egyház bécsi nagykövetsége”. Ennek a feladatnak szeretnénk eleget tenni e honlap elindításával is.

Aki ide ellátogat, ismerje meg a Pázmáneum múltját, kapcsolódjon be a jelenébe és érezze meghívva magát abba a jövőbe, amelyről minden egyházi intézmény és főként minden felelős keresztény ember élete tanúságot tesz.

A kápolna bejárata fölötti felirat így – a világháló segítségével – még messzebbre ellátszik. Virtuálisan ugyan, de remélhetőleg mégis sokak szívébe találva. Mindannyiunknak szólnak ugyanis e szavak: „A Mester van itt, és téged hív!” Hogy milyen tevékenységre, szolgálatra, életformára hív, azt magunknak kell felfedezni, de az biztos, hogy hív. Ha pedig meghallom, és aszerint cselekszem, akkor követem Őt és éppen erre hív, az Ő követésére. Mert az Isten Országa közöttünk van, számunkra is elérhető, és megvalósítható életprogram.

Remélem, hogy ez a hely, a Pázmáneum és virtuális megfelelője, ez a honlap ebben segít minden kedves „idelátogatónak”.

                                                                                                                         

      Varga János

          rektor