Krónika 2013

Ádvent első szombatján, 2013. november 30-án,

ünnepélyes gyertyagyújtás

a Collegium Pazmaneum kápolnájában.
17:00 órakor

 

A 17:00 órakor kezdődő szentmisén kértük a kegyelmet, hogy Jézus, akire várakozunk,
Karácsony ünnepén megszülessen szívünkben.

A szentmisét bemutatta és a hívek ádventi koszorúit megáldotta a Pazmaneum rektora,
DTh. DI. Ft. Varga János.

A szentmisén közreműködött a Liszt Ferenc kórus, Simon Márta vezetésével

A szentmisét követően zenés magyar irodalmi esttel kezdtük meg az adventi időszakot

„A VÁRAKOZÁS ZSOLTÁRA”

címen.

Közreműködött: Sudár Annamária – előadóművész

Misztrál együttes:

Heinczinger Miklós     –  furulyák, klarinét, doromb, ének
Hoppál Mihály            –  nagybőgő, saz, koboz, brácsa,       hegedű, gitár
Tóbisz Tinelli Tamás    –  gitár, doromb, ének
Török Máté           –  cselló, gitár, mandolin, koboz, tambura, ének
Csóka Samuel    –  hangmérnök, technikus

Jékely Zoltán egyik versének címét viselő összeállításban szépirodalmi részletek, megzenésített versek és népdalfeldolgozások segítségével a mindannyiunk életében közös hétköznapi értelemben vett várakozásról és az ádventi időszak befelé forduló figyelméről, a hűvösödő, színeit és fényét vesztő napok csendjében megszülető reményről szóltak az előadók.

„Várni. Várni, amikor úgy tűnik, hallgat az Ég.
Várni a pusztában.
Várni tudni a lélek sötét éjszakájában is.
Megtanulni a csendet, a türelmet.
Várni teljes lélekkel, hittel.”

Utána: Karácsonyi könyvvásár, ahol a Misztrál együttes CD-iből is lehetett vásárolni.

Majd kedélyes együttlét ádventi finomságokkal és punccsal.

 

Közös rendezvény a Kaláka Klubbal

* * * * * 


December 14-én
, a 15:00 órától megemlékezés a 2012-ben elhunyt

András Imre SJ. atyáról,

halálának első évfordulója (XII. 24.) kapcsán. 

az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületével és a
Jakab Antal Társasággal közösen
részt vett: Vencser László, Szabó Ferenc SJ, Varga Gabriella újságíró 

P Vencser és P Szabo emlékezik András Imrére

 

* * * * *

A Collegium Pazmaneum és a Szent István Egylet
Szent István (I. István) magyar király
halálának 975. és szentté
avatásának 930. évfordulója alkalmából

2013.  November 12-én kedden este 18.30-kor

emlékelőadást tartott

Szent István királyról,

 

 Bemutatásra került Sík Sándor: István király magyar nyelvű tragédiája

Előadta a budapesti Evangélium Színház, a címszerepben: Pelsőczy László, rendező: Pataki András

István és Gizella

                    

Felajánlás

 

 

 

* * * * *

 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610978/:

1956-os megemlékezés a Collegium Pazmaneumban

Nagyszabású megemlékezést szervezett az 1956-os magyar forradalom 57. évfordulója alkalmából szerdán a Collegium Pazmaneum és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége a Pazmaneum 9. kerületi épületében Bécsben. Szentmisén, kultúrprogramon és koszorúzáson vehettek részt a Bécsben élő magyarok.

Az 1956-os szabadságharcot személyesen megélt magyarok és az ifjabb generációk képviselői töltötték meg a Collegium Pazmaneum kápolnáját szerda este, hogy szentmisével tisztelegjenek az 57 évvel ezelőtt történt események áldozatai előtt.

1956 Pazmaneum

ORF

Megtelt a Pazmaneum kápolnája

A szentmisét követően a díszterembe vonult át a tömeg, ahol zenés, prózás kultúprogram várta a résztvevőket. Varga János rektor és Deák Ernő az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az est díszvendége, Klinghammer István államtitkár emlékezett meg 1956 október 23.-ról.

1956 Pazmaneum

ORF

Klinghammer István államtitkár köszönötte a bécsi magyarokat

Oprea Nicolet zongoraművész Liszt melódiákat játszott, Lázár Csaba és Szabó Gyula Győző budapesti előadóművészek pedig a forradalomhoz kapcsolódó verseket és gitárkíséretes dalokat adtak elő.

1956 Pazmaneum

ORF

Irodalom és zene 1956 jegyében

Osztatlan sikert arattott a Bécsi Magyar Iskola diákjainak előadása, akiket Lengyel Ferenc és Lengyel Melinda készített fel a többnyelvű szövegrészletekkel tarkított műsorra.

1956 Pazmaneum

ORF

A Bécsi Magyar Iskola diákjainak előadása

A Himnusz közös eléneklését követően a Pazmaneum épülete elé vonult a tömeg, ahol koszorút helyeztek el Mindszenty Esztergomi érsek, Magyarország hercegprímásának emléktáblája előtt.

1956 Pazmaneum

ORF

Koszorúzás Mindszenty József emléktáblája előtt

 

 * * * * *

 

Szeptember 28-án Nagy Lajos királyunk máriazelli zarándoklatának 650 éves jubileuma alkalmából

magyar zarándoklat vonult Mariazellbe

 

A zarándoklat lelki vezetője  Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök, fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnök volt.

Az ausztriai magyarság zarándoklatának résztvevői mint sok évszázados közös történelmünk egyik kiemelkedő helyét, a ma is élő Mária tisztelet kegyhelyét keresték fel.

A zarándoklaton a Collegium Pazmaneum zászlaja alatt az intézmény rektora és növendékei, Bécsben tanuló, dolgozó fiatalok is részt vettek.

* * * * *

Megemlékezést tartottunk

Sík Sándorról,

a piarista tanár, tartományfőnök, Kossuth-díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 20. század jelentős magyar lírikusa halálának 50 évfordulója alkalmából

2013. szeptember 26-án, csütörtökön 18.30-kor

a Pázmáneum Dísztermében

Vendégünk volt

Dr. Jelenits István

piarista szerzetes, teológus, tanár, hitoktató, író, akinek munkásságát számos kitüntetéssel – többek között Széchenyi-díj, Magyar Örökség díj, Corvin-lánc – ismerték el.

 Közreműködött

Szabó András előadóművész

 

Jelenits István

 

 

Szabó András

 

 * * * * *

 

Richter Aladár spirituális atya,

egykori pázmánita diák

65 éves papi jubileuma, vasmiséje

2013. június 15-én szombaton a Pázmáneum kápolnájában volt. Közreműködött a Cantus Arcis kórus. Utána szerény agapé mellett találkozni lehet az ünnepelttel.

 

 
 

* * * * *

Tanévvégi hangverseny

 

Június 14-én pénteken este 18.30-tól

fiatal zenész-diákok közreműködésével

a Collegium Pázmaneum dísztermében

 

 

Tegyei Zoltán, Kis Réka, Ripka János

 

Közreműködött:

 

Bottka András – ének
Handl György– zongora
Kis Réka
– ének
Ripka János
– cselló
Stuller Dalma
ének
                                                        Tegyei Zoltán Márton
– csembaló
                                        Zákányi Borbála – blockflöte


 

 
 
 

* * * * *

A kert

 

emlékműsor Rónay György születésének 100. évfordulójára

2013. május 12. vasárnap 18 órakor, a Pázmáneum Dísztermében

 

 

 Összeállította és elmondja: Erdélyi György

J. S.  Bach Csellószvitjeinek részleteit Éder György játsza csellón

 

 

 

 
 

 

* * * * *

Mindszenty József bíboros, hercegprímás

halála 38. évfordulóján

2013. május 6-án 18.30-kor

megemlékezést tartottunk és megkoszoruztuk Mindszenty József szobrát

az Irgalmasok Kórházának aulájában (1020 Wien, Große Mohrengasse 9).

 Köszöntőt mondott:  Szalay-Bobrovniczky Vince Magyarország Ausztriába akkreditált nagykövete

Ünnepi beszédet mondott: Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty alapítvány elnöke

Közreműködött a Cantus Arcis énekegyüttes, Dombó Dániel vezetésével

Varga János a Pázmáneum rektora

Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet

 

Habsburg Mihály

 

 

 

 

Kozma Imre és Varga János

 

 
 

* * * * *

2013. március 23.  17.00 szombat 

Megemlékezés

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról,

boldoggáavatásának 10. évfordulóján az 5 órás szentmisében. 

A mise után 18 órától Puskely Mária SSND nővér előadása:

“Fejezetek az ezeréves Batthyány család történetéből”.

 

 

* * * * *

2013. február 28-án a pápa lemondása napján imaórát tartottunk a kápolnában.

 XVI. Benedek pápa

február 11-én, délelőtt 11 órakor, szenttéavatási ügyekben összehívott bíborosi konzisztórium során elmondott beszéde:

 „Kedves Testvérek!

 Nemcsak a három szenttéavatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az Egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel”.

 * * * * *

 

Erdő Péter bíboros érsek körlevele a Pápa lemondásával kapcsolatosan:

 Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Testvérek!

 Értesülve Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lemondásáról, amely február 28-án lép hatályba, hálát adunk az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa apostoli szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette. Különös szeretettel emlékezünk vissza Egyházunk és Hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt szentéletű vértanúink boldoggáavatása.

 Kérjük a Mindenható Isten áldását Benedek pápa személyére, a Római Egyházra és egész Katolikus Egyházunkra. A Boldogságos Szűzanyának, az Egyház Édesanyjának, Szent Péter és Pál apostoloknak, valamint védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjáró szeretetébe ajánljuk Szentatyánk személyét és Egyházunkat.

 Budapest, 2013. február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján

 Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

 Ajánlás: A nyilvános szentmisék után a miséző pap a hívekkel közösen mondjon el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Szentatyánkért és Egyházunkért.

* * * * * 

 

Julián Carrón: «Egy Krisztus által megragadott ember hihetetlen szabadsága»

A Comunione e Liberazione (CL) sajtóirodájának sajtónyilatkozata

XVI Benedek azon bejelentésére reagálva, mely szerint a Szentatya lemond péteri hivataláról, don Julián Carrón, a Comunione e Liberazione Testvériségének elnöke az alábbi nyilatkozatot tette közzé:

«Ezzel az úgy nagyszabású, mint váratlan tettével a Pápa tanúságot tesz Krisztussal való kapcsolatáról, mely annyira teljes, hogy ezzel a példátlanul szabad és mindenekelőtt az egyház javát szolgáló cselekedettel valósággal meglepi a világot Ezzel mindenkinek megmutatja, hogy teljesen rábízza magát valaki Más titokzatos tervére. Ki ne vágyna hasonló szabadságra?

A Pápa tette felhívás arra, hogy mondjunk le az emberi biztonságról és bízzuk magunkat  teljesen a Szentlélek erejére. Mintha XVI. Benedek szent Pál szavaival szólna hozzánk: “Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi” (Fil 1,6).

A Pápa bejelentésén keresztül az Úr azt kéri tőlünk, hogy lépjünk túl a látható dolgokon, az emberi lelkesedésen, amellyel annak idején XVI. Benedek megválasztásának hírét fogadtuk és amellyel követtük őt az elmúlt nyolc év során, hálával fogadva minden szavát.
Mivel mi is szeretnénk megélni a Krisztussal való azonosulás azon tapasztalatát, mely a Szentatyát az Egyház és a világ életének érdekében erre a történelmi lépésre vezette, fogadjuk mi is szabadon és csodálkozással az atyaságnak ezen tettét, amely fiai iránti szeretetből született. Ajánljuk Szentatyánkat a Szűzanya oltalmába, kérve, hogy maradjon továbbra is atyánk azzal, hogy életét adja egy Másvalaki művéért, vagyis Isten Egyházának épüléséért.

Valamennyi testvérünkkel és XVI. Benedekkel együtt kérjük Krisztus Lelkét, hogy segítse az Egyházat egy olyan atya kiválasztásában, aki jól tudja irányítani ebben a kényes és döntő fontosságú történelmi időszakban».

 CL sajtóiroda

Milano, 2013. február 11.

 Don Julian Carron a XVI. Benedek páphoz évtizedek óta közel állló Comunione e Liberazione mozgalom vezetője.

 

* * * * *

Balassi-mise és kardszentelés Bécsben

Balassi-misére, a Balassi-érem átadására és magyar kardok megszentelésére került sor január 25-én Bécsben, a Szent István dómban.

A misén Balassi-emlékéremmel – Rieger Tibor M. S. mesterdíjas szobrászművész alkotásával – tüntették ki , a burgenlandi magyarok lelki fölemeléséért tevékenykedő Ägidius J. Zsifkovics kismartoni megyés püspököt

A misén zenei szolgálatot a Misztrál Együttes és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa teljesített.

A bécsi rendezvényt a Balasi Bálint-emlékkard Kuratóriumának felkérésére Szalay-Bobrovniczky Vince, Ausztria magyarországi nagykövete és Wurst Erzsébet, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka-Club elnöke karolták fel.

A bécsi magyar és osztrák érdeklődőn kívül több magyar közéleti személy, országgyűlési képviselő is részt vett a szertartáson, és Magyarországról és a Felvidékről, Balassi szülőföldjéről számos irodalomkedvelő polgár is tiszteletét tette az európai költőóriás ránk hagyományozott munkássága előtt.

 

 

 
 
 

* * * * *

Cantus Arcis Kórus

 

A Pázmáneumban alakult Cantus Arcis Kórus Bemutatkozó koncertjét 2013. január 6-ánVízkereszt alkalmából tartotta a Maltheserkirche-ben. Művészeti vezető: Mag. Dombó Dániel

 * * * * *

 

 

Vízkereszt ünnepén, 2013. január 6-án 17 órakor

 

a Collegium Pazmaneum dísztermében

Újévkezdő koncert

  Közreműködnek:

Bajza Hang-Kör (Budapest) – Karigazgató: Háray Ferencné

                   A karácsonyi ünnepkör kórusműveiből

 

Bottka András – ének
Kis Réka – ének
Mészáros Ágnes
– hegedű
Ripka János
– cselló
Tegyei Zoltán Márton
– csembaló

                   Korabarokk kamarazene

Cantus Arcis énekegyüttes – Dombó Dániel vezetésével

                   Vízkereszti kórusmuzsika

 

Köszöntőt mond:
Szalay-Bobrovniczky Vince

Magyarország Ausztriába akkreditált nagykövete