Krónika 2023

 

 

November 23-án, csütörtökön 19 órától

Jazzation koncert 

a Collegium Hungaricummal közös szervezésben

a Collegium Hungaricum (Hollandstrasse) földszinti nagytermében.

DSC_00181

 

* * * * *

„Hívság csak azt szeretni, ami hertelenséggel elmúlik,
és oda nem sietni, ahol örökkévaló öröm találtatik.”

Pázmány Péter

Ünnepi megemlékezés a

Collegium Pazmanianum alapításának
400. évfordulója

alkalmából 2023. november 7-én, 17 órakor a Pázmáneumban 

Díszvendég: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

Program:
Koszorúzás a Mindszenty emléktáblánál
Érszegi Márk Aurél a „Magyar katolikus jelenlét a világban” vándorkiállítás megnyitója
Fazekas István előadása: „A Pázmáneum jelentősége” címmel a díszteremben
Orgonahangverseny a kápolnában

Közreműködött:

Simon Brigitta, szoprán
Szalay Lotti, oboa
Kovács Róbert, orgona

Utána fogadás az I. emeleti refektóriumban.

DSC_9522 29DSC_9535 29

DSC_9540 29DSC_9575 29

DSC_9591 29DSC_9617c31

DSC_9667 29DSC_9677tc32pr

 

* * * * *

„ISTENI SANDRIM!”

címmel

Sudár Annamária

előadóművész rendhagyó magyarórája

2023. november 4-én szombaton este 18 órakor a Collegium Pazmanianum dísztermében.

 

Petőfi Sándor 200. születésnapja kapcsán verseken, szépirodalmi részleteken keresztül és Petőfiről szóló írások, valamint átkötő szövegek által arról gondolkodunk, hogy valójában mennyire ismerjük „az istenek magyar kedvencét”?  Előtte 17 órakor szentmise a kápolnában. Petőfi Sándor 200. születésnapja kapcsán verseken, szépirodalmi részleteken keresztül és Petőfiről szóló írások, valamint átkötő szövegek által arról gondolkodunk, hogy valójában mennyire ismerjük „az istenek magyar kedvencét”? A műsor a Petőfi-kép változásairól, az életműből és az életútból táplálkozóan úgymond természetesen alakuló és a politika által sokszor torzított vagy kiüresített kultuszról egyaránt beszél. Az összeállításban szerepet kap „Petőfi napja”, március 15. kapcsán – a nemzeti dal befogadástörténete, valamint a Petőfi és Arany közötti barátság és levelezés néhány eleme is.

Versmondás, ahogy szeretem - Interjú Sudár Annamáriával - aFüzet

A műsorban Petőfi-versek és -szövegek (pl. A Tisza, A márciusi ifjak, A XIX. század költői, Még alig volt reggel…, János vitéz-részlet, Arany Jánoshoz, Úti levelek Kerényi Frigyeshez, Petőfi-levelek) mellett elhangzik – többek között – Baka István, Babits Mihály, Kányádi Sándor és Varró Dániel egy-egy verse, valamint prózai részlet Háy Jánostól, Márai Sándortól, Ottlik Gézától, Szabó Magdától, Pilinszky Jánostól és Weöres Sándortól is.

 

 

* * * * *

Megemlékezés Mindszenty Józsefről

 

a Collegium Pazmanianum alapításának 400. évében

2023. október 23.-án, hétfőn 18 órakor

 Szentmise a Pázmáneum Kápolnájában és azt követően

koszorúzás, megemlékezés Mindszenty József hercegprímás

Bécsbe érkezésének 52., és az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 67. évfordulóján

Köszöntőt mondott: Szilágyiné Bátorfi Edit Magyarország ausztriai nagykövete

 

 A bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg 2023 október 23-án a bécsi Collegium Pázmáneumban, Mindszenty József hercegprímás Bécsbe érkezésének 52. és az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 67. évfordulóján.

DSC_9130 29
Köszöntőt mondott Szilágyiné Bátorfi Edit Magyarország ausztriai nagykövete, közreműködtek: Kovács Gergely, okleveles posztulátor, a Mindszenty Alapítvány képviselője, Török Máté – verséneklő, a Misztrál együttes alapító tagja, a kántori szolgálatot Pálmai Árpád tanárúr, egyházzenész látta el.
A gazdag program 18 órakor szentmisével kezdődött, amelyet Varga János rektor mutatott be. Prédikációjában felidézte Kapisztrán Szent János alakja mellett Ábrahám és Mária hitét, amelynek lényege, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Azt a hitet, amely nagyjainkra jellemző volt, így az előző napokban ünnepelt IV. Károlyra, Szent II. János Pál pápára, valamint Isten szolgájára, Mindszenty József bíborosra is. Ők modern vértanúk voltak, szenvedésükkel, életáldozatukkal tanúskodnak hitünkről.

Mindszenty József Krisztusért és értünk szenvedett.
Prímás volt, első, mert őt választotta az Úr népe vezetőjének, de utolsó lett, megalázott és éppen ebben és ezáltal vezet minket így jár az élen…A forradalom és szabadságharc céljai valamint Mindszenty bíboros alakja összeforrnak. A Gondviselés kegyelme hogy itt a Pázmáneumban egy napon emlékezhetünk rájuk…

A szentmise után megkoszorúzták Mindszenty József emléktábláját a Pázmáneum homlokzatán.
Ekkor mondta el köszöntőjét a nagykövet asszony:
„Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy köszönthetem Önöket nemzeti ünnepünkön és ezen a fontos órán, amikor Mindszenty bíborosra emlékezünk, aki életének utolsó 3,5 évet töltötte itt a Pázmáneumban. Mindszenty bíboros élete is arról szólt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Két diktatúra vetette őt börtönbe, mert a rábízott nyájra vigyázott. Őértük harcolt, őértük küzdött imáival, munkásságával. Az eladott egyházi birtokokból származó bevételekből, létesített iskolákat és plébániákat országszerte. A kommunista rezsim ezeket az iskolákat államosította, mert úgy gondolta, hogy hit nélkül egyszerűbb az emberekkel. Ha nincs hit, akkor bármit meg lehet magyarázni, bármit el lehet mondani és sokkal egyszerűbb az élet. Lehet, hogy egyszerűbb csak nem működik!

Azzal viszont nem számolt a rezsim, hogy vannak, akik a Szentlélek munkáját segítik, ilyen volt Mindszenty bíboros is. Fáradhatatlanul dolgozott és munkálkodott azon, hogy a hit megmaradjon Magyarországon és sosem adta fel a reményt, hogy a szabadság visszatér és az a rezsim véget ér. Sajnos ezt nem élte meg, életének utolsó évei itt zajlottak le Bécsben. De akárhova is vetette a sors, sohasem adta fel a reményt, hogy hazája egyszer majd szabadságban él és sohasem hagyta abba a munkát. Végig dolgozott a számára megadott lehetőségek között. Úgy gondolom, hogy ez számunkra is mértékadó. Bécsi idejében arra koncentrált, hogy a világ minden részére elszóródott magyarokat és magyar közösségeket támogassa, táplálja bennük a lelket, hogy bízzanak tovább abban, hogy egyszer lesz lehetőség újra Magyarországon élniük. Szerencsére ez később megadatott. Ennek a hatalmas fordulatnak az eredete 1956-ban található, a változásnak, amelynek ma már mindannyian boldog részesei lehetünk. Nem egyszerű ma sem az életünk. Számos kihívással kell szembenéznünk. De azt gondolom, hogy abból a munkásságból, amit Mindszenty elénk tár, mindannyian büszkén meríthetünk. Vegyük példának és emlékezzünk rá, vigyük magunkkal, a mai estéről. Én ezt kívánom mindannyiuknak és nagyon köszönöm még egyszer Önöknek, hogy eljöttek.”

A Mindszenty emléktáblánál koszorút helyezett el Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet asszony, Habsburg Lotharingia Mihály főherceg, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége nevében Sass Judit tanárnő, valamint a társszervező a bécsi Kaláka Club elnöke Wurst Erzsébet, és a Pázmáneum nevében két egyetemista: Kertész Ágota és Balogh Áron.


Ezt követően a Díszteremben folytatódott a program Kovács Gergely, posztulátor előadásával Mindszenty bíborosról, az ő egyéniségéről, családi hátteréről, neveltetéséről, ’56-hoz való hozzáállásáról.
Az előadó beszélt a főpásztor forradalom ellenességéről, kiemelve, hogy ő mindig szabadságharcnak nevezte az 1956-os népfelkelést.
Többek között elhangzott: szubjektív volt ahogy Mindszenty bíboros az eseményeket megítélte, de hangsúlyozta, hogy tájékozódik és nem haraggal, hanem keresztény megbocsátással és főpásztori felelősséggel nyilatkozott kiszabadítása után is. Ezt írja az újpesti nemzetőröknek szóló levelében: „legyetek hűek hazátokhoz, egyházatokhoz és szívében rab főpásztorotokhoz”. A frissen kiszabadult főpásztor szívében rab, az egyháznak és a magyar nemzetnek a rabja.

November 4. után fel volt készülve a halálra, búcsúlevelet is írt Édesanyjának és aztán 15 évre – ma talán érhetőbb kifejezéssel – „karanténba” került az Amerikai Nagykövetségre – idézte fel a posztulátor, majd így folytatta: Mindszenty bíboros ’56-is kiszabadulása után többen vették észre rajta, hogy ő a börtönben szentté lett. Egy nagyon más Mindszenty jelent meg 1956-ban a közelállók, de a nemzet számára is.
Rájött, hogy a világ nem ellenség, amit tehetünk: imádkozhatunk, engesztelhetünk és erősíthetjük a jót.
Ez volt az ő legnagyobb eszméje, hogy erősítse a jót.
A diákok között volt is egy „fedőneve”: „mi jó”, azaz Mindszenty József, aki jó. A jó Mindszenty atya imádkozzon értünk a mennyből – fejezte be előadását Kovács Gergely.

Végül Török Máté verséneklő, adott elő az alkalomhoz illő költeményeket saját megzenésítésében. Elhangzott: a Szent István himnusz, két 56’-os Buda Ferenc vers, Thándor Márk Megkopott harangszó, Babits Mihály: Psychoanalysis christiana, és Zsoltár gyermekhangra című verse, valamint Dsida Jenő: Psalmus Hungaricusának I. része és a Boldogasszony anyánk.

 

 * * * * *

 Kováts Judit

Hazátlanok

c. könyvének bemutatója a Pázmáneum díszermében

2023. október 21-én szombaton 18.00 órakor az előesti szentmise után.

 

 DSC_9078c29

 

* * * * *

Tarts meg, Uram, az igaz tudományban – Négyszáz éves a bécsi Pázmáneum

 https://www.magyarkurir.hu/hirek/tarts-meg-uram-az-igaz-tudomanyban-negyszaz-ev

2023. szeptember 26., kedd | 18:12

 
11

„Hívság csak azt szeretni, ami hertelenséggel elmúlik, és oda nem sietni, ahol örökkévaló öröm találtatik” – ezzel a Pázmány-idézettel mint mottóval hívta a vendégeket szeptember 20-ára, alapításának 400. évfordulójára a bécsi Collegium Pazmanianum. Az ünnepi szentmisét Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.

Varga János rektor köszöntőjében feltette a kérdést: Magunkat ünnepeljük? Mint fogalmazott: „Nem! A szent helyet, ahol örökkévaló öröm találtatik, és annak Urát, minden szentség forrását, az egyedül Szentet. Egy általunk nehezen átlátható időtávlatról, 400 évről van szó, ami a történészeknek is több szakterületnyi idő. Maga az alapítás ideje is négy-négy és fél év, 1618, illetve 1619-ben kezdődött és 1624-ben teljesedett be. Háborúskodások, a kassai vértanúk kora volt ez.”

 

Idézte Pázmány Péter imáját, amely jól mutatja az alapító lelkületét, amellyel létrehozta Bécsben a róla elnevezett kollégiumot, a papság elitképzésére: „Áldott légy, én Istenem, ki az igaz hit által megmutattad gazdagságodnak gondolhatatlan kincsét, és Krisztus által minden lelki áldomásokkal megáldottál minket. (…)

Hogy pedig hasznos és gyümölcsös légyen bennem ez a te ajándékod, adjad szent malasztodat, hogy teelőtted menyegzős ruha nélkül, pusztán ne találtassék az én hitem, hanem szeretet által munkálkodván, jószágos cselekedetekkel ékesíttessék; és nemcsak szóval, de cselekedettel, sőt, ha szükség, halálommal az igaz hitrűl bátorságos vallást tégyek mindenekelőtt; tudván, hogy aki megtagadja az igazságot emberek előtt, megtagadtatik tőle az ítélet napján. (…) Ebben a hitben akarok ítélőszéked eleibe menni. Tarts meg, Uram, engem végig az igaz tudományban. A te szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.”

Még a mise kezdetén elhangzott az egyik adventi ó-antifóna: „Ó, Dávid kulcsa és Izrael királyi pálcája! Amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja, amit te bezártál, azt senki ki nem nyitja: jöjj, szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!”

Tabernákulum kulcs

Ugyanis a 400. évfordulóra fontos ajándékot kapott az intézmény: a tabernákulum új, Pázmány Péter monogramjával díszített egyedi kulcsát Zsabokorszky Lili, fémműves formatervező művész alkotását. Ezt a rektor a következő rövid imával adta át jelképesen a püspöknek: „Urunk, a Te szereteted a kulcs, amivel megnyitod számunkra az utat a mennybe. Add, hogy amikor az angyalok kenyerének őrzési helyét megnyitjuk, akkor szívünk is nyíljon meg Előtted, akiből minden forrásunk fakad!”

Fábry Kornél prédikációjában kiemelte Pázmány Péter nagylelkűségét, hiszen saját pénzén vette meg az épületet, fontos volt számára, hogy befektessen egy olyan intézménybe, ahol elitképzés történhet. Hangsúlyozta: A bíboros érsek célja az volt, hogy a papok jól képzettek legyenek.

A püspök feltette a kérdést a jelenlévőknek, vajon mennyire ismerjük hitünket, a Bibliát, a katekizmust? Kinek van meg otthon az Egyház katekizmusa? Majd így folytatta: van egy jó híre azoknak, akik nem tették föl a kezüket: megvan mindenkinek, hiszen fent van az interneten, bárki kinyithatja, elolvashatja, bármilyen nyelven.

A második, amit megtanulhatunk Pázmánytól, hogy fontos a hitünket ismerni, mert az igazság, amit hirdetnünk kell. Ma a tolerancia diktatúráját éljük, mindenkinek igazat kell adni. Az igazság azonban nem szubjektív, hanem objektív: Jézus Krisztusnak hívják.

A harmadik dolog, amit megtanulhatunk Pázmánytól, hogy találjuk fel magunkat. A török által lerombolt országban sok minden nem volt lehetséges. De ő megtalálta a módját. Megtalálta itt, Bécsben a legjobb helyet, hogy ezt az intézményt létrehozza. Pázmány számára nem volt lehetetlen ez a misszió. Sosem szabad nekünk sem feladnunk.

EP91370

Talán Pázmány se gondolt arra, hogy 400 évet megél ez az alapítás, de itt vagyunk, és úgy tűnik, a pokol kapui ezen sem vesznek erőt. Bár közel volt többször a megszűnéshez, de itt van, és ma is jönnek vendégek, kispapok és papok. Segít az intézmény, hogy jobban megismerjük hitünket.

A mai kor az ideiglenesség kora, de nekünk hosszútávon kell gondolkodni – hangsúlyozta Fábry Kornél. – Ez a kulcs, hogy tudom-e, mi a legfőbb célom. A mai ünnep felhívás számunkra is, hogy legyünk nagylelkűek, gondolkodjunk hosszútávon, ne essünk kétségbe, hogyha éppen nem kedvezőek a körülmények, hanem igyekezzünk megtalálni a legjobb megoldásokat. Ha ezáltal egyre inkább megismerjük hitünket mindig a helyes úton fogunk járni, és ezzel nem csak magunknak segítünk, hanem mindazoknak, akik hozzánk fordulnak a kérdéseikkel.

Hiszem, hogy aki az igazságban marad – mondta végül a püspök –, az a Jóisten számára is kedves, másokat is az üdvösségre tud segíteni, ami az Egyház végső célja, hogy mindenkit Krisztushoz, az üdvösségre vezessen.

A szentmisét követően Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet szólt az egybegyűltekhez.

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Janó atya,
Nagy örömömre szolgál, hogy bécsi nagyköveti kinevezésem elején egy ilyen
történelmi eseménynek lehetek részese, én is külön köszönthetem Önöket.
Köszönöm Varga János atyának a megtisztelő felkérést.
Külön köszöntöm Fábry Kornél püspök atyát, Méhes Mártont, a Collegium
Hungaricum igazgatóját, Wurst Erzsébetet, a Kaláka Club vezetőjét, Hollós
Józsefet a Központi Szövetségtől és Batthyány Lászlót, a Szent István Egylet
elnökét. Nagy öröm számomra látni, hogy a Bécsben élő magyarok együtt
ünneplik Magyarország legrégebbi oktatási intézményének 400. születésnapját.
Köszöntöm Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere -15 millió búzaszem program
projektvezetőjét, és a budapesti ciszterci Szent Imre Templom Kórusát, nagy
öröm, hogy a bécsi magyarok ünnepség színvonalát emelik jelenlétükkel.
Nehéz szavakat találni a hálaadó Szentmise keretében Fábry Kornél püspök atya
szavait követően. Azokat hallgatva, az jutott eszembe, hogy világi mércével
mérve is milyen nagy jelentőségű volt Pázmány invesztíciója, amely immár 400
éve kamatozik és milyen nagy kamatokkal. Mégis, engedjék meg nekem, hogy
egy banális témát emeljek be a beszélgetésbe. Valamikor a 90-es évek elején
bemutatott komédia jutott az eszembe, amelyben a bonyodalmak csúcspontján
az őt meglátogató lelkésznek azt mondja a maffiafőnök, aki próbál jó útra térni:
„ Atyám! Van, amikor csak a hit segít!”

Valóban életünk bonyodalmai során milyen sokszor szembesülünk ezzel a
helyzettel, és milyen fontos, hogy ilyenkor álljon mellettünk egy lelkész, aki
segít végig menni az utunkon, aki segít megérteni miről szól és hová vezet,
megismerni a katekizmust, ahogy ma hallottuk. Segít feltárni a lényeget. Ennek
a jelentősége ma, amikor körülöttünk olyan hangos és egyre érthetetlenebb a
világ, felbecsülhetetlen. A Pázmáneum sokezer felszentelt papot adott a
közösségnek. Olyan támogatókat, akik segítettek a rájuk bízottaknak. Az
intézmény 400 év magyar történelmének viharait kiállva mindig befogadó volt.
A mai alkalomra készülve történetét olvasva találtuk, hogy növendékei nem
csak magyarok lehettek, hanem szlávok, németek és később más nemzetek
képviselői is, ami univerzalitásáról tanúskodik. Közép Európa lelki túléléséhez
is nagyban hozzájárult tehát ez az intézmény.

Hálát adunk azért a több ezer pappá szentelt emberért, akik tanulmányaikat az
évszázadok során a Pázmáneum falai között végezték, és akik később Európa-
szerte hozzájárultak a lakosság lelki és szellemi fejlődéséhez.
Hálát adunk a külföldön élő magyar lelkipásztorokért, akik a külföldi magyar
közösség lelki vezetésén keresztül pótolhatatlan feladatokat látnak el a magyar
diaszpórában. Elkötelezetten szolgálnak magyarok a magyarokért, azért, hogy
nemzettársaik külföldön is megmaradjanak jó kereszténynek és jó magyarnak.
Azt hiszem a teremben ülők mind egyetértenek abban, hogy hálát adhatunk a
Collegium Pázmáneum jelenlegi rektoráért. Köszönetet mondhatunk Varga
János atyának, mindenkori szolgálat- és segítőkészségéért, a közösségért való
szüntelen tenni akarásáért, a világ jobbításán való örökös fáradozásáért. „Janó
atya” több mint 13 éve szolgálja a kereszténységet és a magyarságot itt Bécsben,
lelkipásztori tevékenységét kulturális programok és zarándoklatok
szervezésével, rendszeres írói, szerkesztői, tudósítói aktivitásával teszi
gazdagabbá, teljesebbé. Kedves Janó atya, azt most meg tudom ígérni, hogy
nagyköveti időm alatt partner leszek a magyarság egységéért kifejtett
munkásságában.
Isten éltessen, Collegium Pázmáneum!
Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Az ünnepi alkalmon közreműködött a budapesti ciszterci Szent Imre-templom kórusa, Csányi Tamás vezetésével Az este örömteli együttléttel, agapéval folytatódott, ahol átadták Molnár-C. Pál Szent Család című festményét és felvágták a születésnapi tortát, amely egyedi recept alapján készült és a P400 nevet kapta.

A tortát a budapesti Békeidők Cukrászdája készítette. Egyelőre kereskedelmi forgalomban nincs, de tőlük egyedileg megrendelhető. (Címük: 1028 Budapest, Rákóczi utca 2., telefonszám: 06 30 753 6445
Email: bekeidokcukraszda@gmail.com.)

Az ünnepi megemlékezések a következő hónapokban még folytatódnak.

Forrás: Collegium Pazmanianum

 https://www.magyarkurir.hu/hirek/tarts-meg-uram-az-igaz-tudomanyban-negyszaz-eves-becsi-pazmaneum 

M e g h í v ó – Pazmaneum 400 

 

* * * * *

2023. szeptember 18-án hétfőn este 19 órakor a Pázmáneum Dísztermében 

A BOLDOG 

című oratórikus színdarab került bemutatásra. 

Rendező Dóczy Péter. Az előadás Boldog Sándor István vértanú szalézi testvér rövid életének végső időszakát jeleníti meg: álmait és derüjét  a reménytelenségben. 

 

a_boldog_plakat_ régi 09.18 (1)

 

* * * * *

2023. augusztus 26-án, szombaton 13 órakor

közkívánatra

Szentmisét mutattunk be Bécsben a Stephansdomban,  a Szent István ereklye jelenlétében.

 A mise végén – a Nemzet Kenyerének megáldása

Az ünnepség szervezője: Varga János a Pázmáneum rektora

Beszámoló a Magyar Kurirban

D__EP20230826011D__EP20230826004

 D__EP20230826015

 

* * * * *

Övé a jövő! – Mindszenty bíboros élettörténete 

könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés


2023. június 10-én szombaton a Pázmáneum díszermében.

Övé a jövő címmel megjelent  Mindszenty bíboros élettörténete a Mission is possible kiadó gondozásában. A könyvet Kovács Gergely okl. posztulátor, Laczkó Andrea könyvkiadó, Fecske Orsolya szociális testvér, Taczman Andrea moderátor és Varga János rektor 2023. június 10-én szombaton 18.00 órakor mutatta be a Pázmáneumban.

 jövő! Könyvbemutató 2023.06.10.

DSC_7470 29 DSC_7494 29

DSC_7508 29 DSC_7512 29h

DSC_7519 29DSC_7576 29h

Fotó: Czyzyk  László

 

 

 

* * * * *

2023. június 3-án, szombaton 17 órakor az előesti Szentmisét

Dr.Martos Levente Balázs

esztergom-budapesti segédpüspök, trebai címzetes
püspök, a Máltai Lovagrend magisztrális káplánja

mutatta be. Meghívása a Máltai Lovagrend kezdeményezésére történt, a rendezvény
lebonyolítását is a Lovagrend tagjai támogatták.

 Ezen alkalommal került sor az

új orgona megáldására,

amely sokak jótékonyságából valósulhatott meg. Köszönet ezért nekik itt és most írásban, ott  szóban is. Azon a napon a Szentmisét az adakozókért ajánlotta fel Varga János rektor atya.

Fotó: Püspöky Apor

Fotó: Püspöky Apor

 20230603_170242    20230603_180358

20230603_181248Fotó: Maurer Péter

 

* * * * *

2023. május 7-én 17 órakor

megemlékezés

Mindszenty József hercegprímás halálának
48. évfordulóján

 Irgalmasok Kórháza, Bécs

Köszöntőt mondott: Habsburg-Lotharingiai Mihály
a Mindszenty Alapítvány elnöke

A rendezvény házigazdája: DTh. DI. Ft. Varga János, a Pázmáneum rektora

Mindszenty szoborral IMG_20230507_163409

Közreműködött: Vox Mirabilis Kamarakórus
Zemlényi Katica
vezetésével

Vox Mirabilis plakát

 

* * * * *

Következetesség formában és szellemben -

  Czigler Győző épitőművészete

 

A Pázmáneum jelenlegi épületének tervezőjéről szóló kiállítás megnyitója a
Pázmáneum dísztermében 2023. április 21-én pénteken 17.00 órakor.

Meghívó czigler_2023_

* * * * *

2023. február 7-én, kedden 18.30 órakor
Collegium Pázmáneum Dísztermében

B e r e c z   A n d r á s


Kossuth díjas mesemondó

 estje

Fel a medvére, a fa nem játék!

 címmel csak felnőtteknek

 

A belépés, önkéntes adomány fejében ingyenes

 

TELT HÁZ volt!

 

Berecz est - 20230207

 

* * * * *

A

Magyar Kultúra Napja

2023.január 22-én

200 éve ezen a napon született nemzeti imánk, Kölcsey Ferenc Himnusza.

 

„NEMZETEMHEZ TARTOZNI A LEGNAGYOBB…
- amit kaptam Istenemtől” (Kölcsey Ferenc; részet az 1817-es lasztóci levélből.)
Egy himnusz nem az által válik néphimnusszá, mert annak írják, hanem mert
a nép azzá teszi. Kölcsey Hymnus című költeménye a megjelenését követő
tizenöt év múlva Erkel Ferenc zenéjének szárnyán terjedt el, s máig késztet egy
egész nemzetet érzelmi azonosulásra.

A Magyar Kultúra Napján 2023. január 22-én, vasárnap  az ünnepélyes megemlékezés a Collegium Pazmaneum kápolnájában 17 órakor  szentmisével kezdődött, melyben, az Isten Ige vasárnapján kértük, hogy Isten Igéje, amely évszázadokon keresztül áthatotta nemzeti kultúránkat legyen ma is iránymutató közösségépítő erő és kértük, hogy Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Pátrónája ezután is legyen nemzetünk, nemzettestvéreink segítségére.
A szentmisét bemutatta a Collegium Pazmaneum rektora, Dipl.-Theol., Dipl.-Ing.Varga János.

A szentmisét követően  Kölcsey Ferenc és a Himnusz születése c. műsorra került sor.

A Határtalanul Magyar sorozat 26’-es filmje a Himnusz születésének, sorsának és küldetésének bemutatásával tiszteleg nemzeti imánk előtt Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, Sutarski Konrád költő, műfordító, Mikola Borbála tiszteletes, Kulin Ferenc ir. történész, Erkel Tibor professzor, Szerző Katalin zenetörténész, Somogyváry Ákos az Erkel Ferenc Társaság elnöke és Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok segítségével.

 

 

Köszöntőt mondott:
Dr. Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, professzor emeritus
Közreműködött:
Onodi Charlotte – ének
Duics László – zongora
Stéger Endre – cselló

 

Kiss Gy. Csaba

Kiss Gy. Csaba

 

* * * * *

Madách Imre: Az ember tragédiája

Jankovics Marcell animációs filmje

Időpont: 2023. január 20., péntek, 18 óra
Helyszín: Collegium Pazmanianum,
1090 Wien, Boltzmanngasse 14, díszterem
Szervező: Dancsa Anita, Wurst Erzsébet
Köszöntőt mond: Bárány Anzelm,
a Collegium Hungaricum igazgatója

Ünnepélyes alkalom, amely a Magyarság Háza által szervezett Madách-emlékév bécsi nyitó rendezvénye is egyben.

Kaláka Club Madách meghivó 2023.01.20 -Collegium Pázmáneum

 

* * * * *

Újévkezdő koncert

pénteken, 2023. január 6-án 18.00 órakor a Collegium Pazmaneum dísztermében
Előtte 17 órától szokásos módon – Vízkereszt napja lévén – Szentmise a Kápolnában.

Vendégünk volt Magyarország legnépszerűbb énekegyüttese a 20 esztendős

Szent Efrém Férfikar

Alapítója a Liszt- és Érdemes Művész díjas Bubnó Tamás.
Művészeti vezetők: Bubnó Tamás és Bubnó Lőrinc

A hangversenyen a szakrális zenei világgal indulva jutottak el
a klasszikusok újévi és vidám zenéin keresztül a népszerű világzenéig.

Az Újévkezdő hangversenyen került bemutatásra a Pázmáneum 400. évfordulójára írt két rövid mű,
Pázmány Péter két gondolatának szövegére:

“Nincs olyan megbízhatatlan tenger, mint a népszerűség.”
“Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív
és sok-sok szeretet”.

Bubnó Tamás IMG_51070

Bubnó Tamás

Szt.Efrém férfikar IMG_51040 

    Vízkereszti Újévi koncert meghívó 2023 január 6-m-page0001