Könyvek a Pázmáneumról

Rimely Karl: Historia collegii Pazmaniani.
Wien, Congregation der Mechitaristen, 1865.

A bécsi Pázmány-Intézet megalapitása
háromszázados évfordulója alkalmából Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök, a bécsi Pázmány-Intézet egykori kormányzója megbizásából. Irta Fraknói Vilmos. Budapest 1923

A bécsi Pázmáneum
Szerkesztette: Zombori István
OTKA, Budapest, 2002

Beke Margit: Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez.
A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban.
Akadémiai doktori értekezés, Szent István Társulat, Budapest 2011.

Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918
(1951) Megjelent a “Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” c.
sorozatban 8. k. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Budapest 2003