Krónika 2015

 

 

 

 

 2015. december 31-én 17 órakor a Pázmáneum kápolnájában

évvégi hálaadó szentmisét mondott Varga János rektor.

 * * * * *

Balassi Bálint emlékérem

December 20-án a kismartoni (Eisenstadt) ferences templomban tartották az immár hagyományos Balassi-misét, amelynek keretében a Balassi Bálint-emlékérmek átadására és a Balassi-kardok megáldására is sor került.

A Balassi Bálint-emlékérmet idén  dr. Vencser László, az Ausztriai Idegen Nyelvű Lelkészségek országos igazgatója és Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora vehette át.

Beszámoló Magyar Kurir

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

A Collegium Pazmanianum és a Mika Sándor Egyesület szervezésében

a II. világháborús magyar véráldozat
emlékévének (1945–2015) keretében

 

koncert és könyvbemutató pódiumbeszélgetés,

azt követően forraltborozás

advent örvendező vasárnapjának előestéjén,

2015. december 12-én szombaton este 6 órakor

a Pázmáneum dísztermében

Könyvbemutató

Balogh Margit: Mindszenty József (1892–1975)

Balogh Margit frissen megjelent nagymonográfiájáról, Mindszenty herceg­prímás életútjáról és kultuszáról a szerzővel Isó Gergely és Pál Zoltán történészek, a Mika Sándor Egyesület egyháztörténeti és jelenkori szekciójának tagjai beszélgetnek.

Koncert

Előadó: Takács Éva

A magyar katolikus népi vallásosság legszebb énekeiből nyújt hangszeres válogatást Takács Éva előadóművész, tanár, a Magyar Zeneakadémia végzettje.

Meghivo

Beszámoló – erdely.ma

Beszámoló – Keresztény Élet

Beszámoló – magyarkurir.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

December 8-án

Szeplőtelen Fogantatás Főünnepe,

az esti 6 órás szentmise keretében kerül sor a kezdődő

Irgalmasság évébe való

bekapcsolódásra.

Közreműködik a Cantus Arcis énekkar, vez. Mag. Dombó Dániel.

Előadásra kerül Dobszay László: Szűz Mária miséje (ausztriai ősbemutató)

 

Meghívó

Részletes beszámoló:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/bécsi-pázmáneum-is-bekapcsolódott-az-irgalmasság-szentévébe

* * * * *

 

Kaláka Klub – Collegium Pázmáneum közös rendezésében 2015. november 28., szombat, 17.00 órakor

Adventi áhítat

 A Collegium Pázmáneum kápolnájában a 17.00 órakor kezdődő szentmisén  kértük a kegyelmet, hogy a kis Jézus, akire várakozunk, Karácsony ünnepén megszülessen a szívünkben.

A szentmisét követően, 18.00 órától a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat

bukovinai andrásfalvi székely betlehemes játékot

mutatott be. A magyarországi bukovinai székelyek életéről és karácsonyi népszokásaikról Csibi Krisztina, a budapesti Magyarság Házának igazgatója beszélt.

A műsort vezette: Varga Gabriella, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa

Utána kedélyes együttlét adventi finomságokkal és punccsal. Közben karácsonyi könyvvásár.

Részletes beszámoló:

http://petofiprogram.hu/hirek/kakasdiak-bukovinai-betlehemest-hoztak-Bécsbe-adventi-áhitaton-gyújtottuk-meg-az-első-gyertyát

* * * * *

 

Mindszenty megemlékezés:

November 18-án szerdán 18 órakor szentmise, megemlékezés és koszorúzás
Mindszenty hercegprímás Bécsbe érkezésének és nyilvánosság elé
lépésének 44. évfordulója alkalmából.

Ünnepi beszédet mondott: Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
A műsort vezette: Varga Gabriella, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa

a Collegium Pázmáneum és a Kaláka-Club közös rendezvénye

Meghívó

Sajtóhíradások:
 
 
 

Soltész Miklós

  

 

 

* * * * *

Zsuffa Tünde:

Paprika rummal

és

Angyal a földi pokolban

c. könyveinek bemutatója a Pázmáneumban

2015. november 5-én csütörtökön 18.30-kor

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulója kapcsán

szenvedésről, emberi sorsokról, kitartásról és hűségről beszélgetett

Zsuffa Tündével, a könyv szerzőjével Nagy-Ricsóy Nóra újságíró

Közreműködött: Halmos Fatime színész-énekes

Meghívó

Beszámoló

* * * * *

2015. október 10-én 18 órakor a Collegium Pázmáneum Dísztermében

Kalmár Ferenc

Külgazdasági és Külügyminisztérium -szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztos

“Európai kereszténydemokrata politika az aktuális folyamatok tükrében”

című előadása

 

Közreműködött: Varga Gabriella a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa,
a Kaláka Club-bal közös szervezésben.

Meghivó

* * * * *

 

2015. október 8-án, csütörtökön 17.30 órakor

Magyarok Nagyasszonya ünnepén

szentmisét mondtunk kápolnánkban.

A szentmise után megemlékeztünk az Aradi vértanúkról.

Közreműködött: Varga Gabriella a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa,
a Kaláka Club-bal közös szervezésben.

 

Meghivó

Beszámoló

 

 

 *  *  *  *  *

A Szentatya által a tavalyi évben meghirdetett imanaphoz hasonlóan Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnökével – egyetértésben szeptember 14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére

országos imanapot

hirdetett

„Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”.

 

Ezen felbuzdulva 2015. szeptember 14-én, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén 18 órakor szentmisét mutattunk be a kápolnánkban, majd röviden imádkozunk az imanap szándéka szerint.

Magyar Kurir

 *  *  *  *  *

 Vencser László Bécsben adott hálát 44 papi évéért

Dr. Vencser Lászlót, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola volt tanárát és vicerektorát, az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció országos igazgatóját 1971. szeptember 12-én szentelte pappá szülőfalujában, Ditróban, a katedrális nagyságú és szépségű Jézus Szíve-templomban a nagy erdélyi püspök, Márton Áron. Pappá szentelésének 44. évfordulója napján, 2015. szeptember 12-én este Vencser László ünnepi szentmisén mondott hálát papi éveiért a bécsi Pázmáneum kápolnájában. Az ünnepeltet  a Kaláka-Club nevében Varga Gabriella, a Petőfi Sándor Program egyik bécsi ösztöndíjasa köszöntötte.

 

 *  *  *  *  *

szeptember 8-án, 17 órakor:

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA

ünnepi mise a kápolnában

 

18 órakor a Díszteremben:

500 éves a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobra

 

 

Varga Gabriella előadása

Közreműködött:

Budai Ilona népdalénekes

 

Meghívó

Beszámolók:

Petőfi program

Magyar Kurir

Erdély ma

 *  *  *  *  *

 
A Collegium Pázmáneum kápolnájának búcsúját,

Jézus Szentséges Szívének ünnepét

június 17-én, szerdán este 6 órakor tartottuk.

Ez alkalommal Varga János rektor
  hálát adott pappá szentelése 20. évfordulóján a kapott kegyelmekért.

Közreműködött a Cantus Arcis kórus Dombó Dániel vezetésével.
A mise perselyadományait a kárpátaljai magyarok megsegítésére ajánlottuk
föl, a június 2-i jótékonysági koncert bevételéhez csatolva.

Fotó: Czyzyk László

 *  *  *  *  *

 
2015. június 13-án, este 8-tól
 

Éjfélkor (Um Mitternacht)

címmel
 
verses dalest volt a Collegium Pazmaneum dísztermében (Wien 1090 Boltzmanngasse 14.)
 
Az estén a német Lied-irodalom, valamint a német költészet ritkán hallott alkotásait szólaltaták meg.
 

 *  *  *  *  *

Hegedűs Endre zongoraestje

közreműködött Hegedűs Katalin

 

Június 2-án 19.00 órakor

jótékonysági hangverseny

volt a Trautson palotában (Palais Trautson, Museumstraße 7 – 1070 Wien)

a kárpátaljai magyarok megsegítésére a Collegium Pazmaneum és a Kaláka Club közös szervezésében.

  Műsoron Schubert, Beethoven, Bartók, Debussy. Liszt művei

 

 

 

 

 

 

A hangversenyt támogatta:

 

2015. június 2-án, kedden este 7 órakor, a bécsi Trautson Palotában a Kaláka Club és a Collegium Pázmáneum szervezésében jótékonysági koncertet adott a kárpátaljai magyarok javára a Kossuth és Liszt díjas zongoraművész Hegedűs Endre és felesége Hegedűs Katalin.
A hangverseny védnöke Dr. Perényi János nagykövet, támogatói: a Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bundesministerium für Justiz Österreich, és a Steinway in Austria voltak.
A Johann Bernhard Fischer von Erlach által tervezett Trautson Palais, a Testőrpalota Bécs egyik legszebb palotája, itt működött 1924-1963 között a bécsi magyar kultúrintézet, a Collegium Hungaricum, illetve korábban 1760-1918 között a Magyar Testőrgárda.
Az első emeleti díszteremben, ahol a magyar testőrkapitányok portréi láthatók, nagy sikerrel szerepelt a művész házaspár, akik teljes honoráriumukról lemondva muzsikáltak a kárpátaljai magyarok javára.

Az eseményen megjelent és beszédet mondott Magyarország ausztriai nagykövete képviseletében Dr. Hajas Gábor követ. A magyar diplomata dicsérte a kezdeményezést és hálájának adott hangot, hogy támogatóként részesei lehetnek a rendezvénynek. Ezután Schumiczky András máltai lovag, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntese beszélt a
jelenlegi tragikus helyzetről, aki évtizedek óta jár Kárpátaljára és szervezi az ottaniak segélyezését, illetve segítő projektek megvalósulását. Elmondta, hogy Ukrajna háborús konfliktusa és a megállíthatatlan infláció miatt a térségben élő szegények szinte afrikai szintű nyomorban élnek.

Bevezetőjében Varga János rektor felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a művészházaspár felajánlásához, áldozatához ki-ki úgy tud csatlakozni, ha a zenei élmény miatti háláját adományával fejezi ki a „boldogabb adni, mint kapni” jézusi tanács jegyében. Emlékeztetett rá, hogy a felebaráti szeretet módja és lehetősége legalább olyan számos, mint a zongora billentyűi. Ha ezeket használjuk számtalan harmónia és melódia keletkezik. A Schubert, Beethoven, Bartók, Debussy, Wagner, Liszt, Bach és Chopin műveiből összeállított nagyszerű program, amely briliáns interpretációban szólalt meg, ehhez is erőt és lelkesedést adott a jelenlévőknek.

Fotó: Filep István

  Meghívó Jótékonysági Koncert 2015-1

Beszámoló: Magyar Kurir

 

* * * * *

 

A Cziffra Alapítvány és a Collegium Pazmaneum közös rendezésében

 Maximilian Kromer

(Ausztria)

 zongoraestje

    2015. május 18-án 19:00 órakor

A Collegium Pazmaneum dísztermében

 Műsor:

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonate op. 27/1 Es-Dur
1. Satz – Andante
2. Satz – Allegro molto vivace
3. Satz – Adagio con espressione
4. Satz – Allegro vivace

 SERGEI RACHMANINOV: Prelude op. 23 D-Dur

FRANZ LISZT: Etude transcendental Nr.4 d-Moll

JOHANN SEBASTIAN BACH: Englische Suite Nr.3 g-Moll

 FRANZ SCHUBERT: Sonate op. 3 a-Moll
1. Satz – Allegro giusto
2. Satz – Andante
3. Satz – Allegro vivace

JOHANNES BRAHMS / GEORGES CZIFFRA: Ungarischer Tanz Nr.6 Des-Dur

 Privatsponsor für Klavier, Günther Strnadt

 

 

 

 

* * * * *

Mindszenty megemlékezések

Szoboravatás

2015. május 8-án, pénteken 12 órakor Babusa János budaörsi Mindszenty József hercegprímást ábrázoló szobrának kicsinyített bronz másolatát helyezték el a
budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola (XII. ker. Csaba utca 16.c.) bejáratánál.
A mű Habsburg-Lotharingiai Mihály és Varga János adománya.

Köszöntőt mondott:  a Mindszenty Alapítvány nevében Kovács Gergely,
Varga János
a Collegium Pázmáneum rektora.

 

Meghívó a szoboravatásra

Beszámoló a Magyar Kurirban

 

* * * * *

Könyvbemutató

A Collegium Pazmanianum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet Balogh Margit történész (MTA BTK Történettudományi Intézet) Mindszenty József hercegprímás, bíboros, esztergomi érsek életét feldolgozó kötetének bemutatóját
2015. május 11-én 19 órakor
tartotta a Collegium Pazmanianumban (1090 Wien, Boltzmanngasse 14)

Köszöntőt mondott:

Dr. Perényi János Magyarország Ausztriába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
Dr. Pintér Gábor
a pápai nunciatúra első tanácsosa, prelátus.

A kötetről és Mindszenty József bíboros életének kutatásáról a szerzővel Dr. Szabó Csaba beszélgetett.
Az est házigazdája: Varga János rektor atya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Czyzyk László

2016. május 10-én 17.30-kor

Megemlékezés és koszorúzás

Mindszenty József bíboros hercegprímás

halálának 40. évfordulóján, az Irgalmasok Kórházának aulájában, 1020 Wien, Johannes von Gott Platz 1 

 

* * * * *

 

Kitüntetés

Dr. Áder János,

Magyarország köztársasági elnöke

Varga János,

a bécsi Collegium Pázmáneum rektora

részére

a Collegium Pázmáneum rektoraként végzett munkája, a magyar
katolikus egyház ausztriai képviselete, valamint Mindszenty József
hercegprímás emlékének őrzése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

kitüntetést adományozta.

Az ünnepségen közreműködött:

Márkus Zalatnay Fruzsina – barokk fuvola
Tegyei Zoltán – csembaló
Ripka János – barokk cselló

2015. április 8.

 

A Tisztikereszt

 

 
 
 
Fotó: Román Tamás

 

Lásd még: Magyar Kurir , Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

* * * * *

Április 11-én szombaton,
a Költészet Napján

Reményik Sándor est

18 órai kezdettel a Pázmáneum Dísztermében

Előadó:

Hűvösvölgyi Ildikó

Kossuth díjas színművésznő

Közreműködött:
Papp Dávid gitáron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Március 28. szombat, 17 óra

 

virágvasárnapi énekes mise

ünnepélyes bevonulás és Passió,

közreműködött a Cantus Arcis énekegyüttes , vez: Mag. Dombó Dániel

a Collegium Pázmáneum kápolnájában

 

* * * * *

 

A szem a lélek tükre

Előadás szemünkről és egészségünkről

Előadó: Dr. Rácz Adél szemész szakorvosjelölt

Helye: Collegium Pazmaneum, Bécs, Boltzmanngasse 14. III. emelet díszterem

Ideje: 2015. Március 26. Csütörtök, 18.30.

 

Szemészeti előadás 2015 március 26

 

* * * * *

Március 22-én, feketevasárnap, 18 órakor

a Pázmáneum kápolnájában

Haydn: Krisztus utolsó hét szava a kereszten

vonósnégyes változat, rövid elmélkedéssel

 

 

 * * * * *

Közös Európa

címmel 2015. március 12-én, csütörtökön 18.30-kor

a Pázmáneum kápolnájában

hangversenyt adott az

ELTE BTK Pro Musica vegyeskara

(Budapest), vezényelt: Erdős Ákos

 

Európai kórusmuzsika:

Purcell: E bűvös berkek bája hív
Lassus: Bonjour mon coeur
Goudimel: Ainsi qu’on oitlecerf
Monteverdi: O primavera

Bécs:

Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis – Pange lingua
Schönberg: Sein uns du liebe Sonne
Mozart: Laudate Dominum

Magyar szerzők művei:

Kodály Zoltán: Naphimnusz (Assisi Szent Ferenc szövegére)
Kodály Zoltán: Norvég leányok (Weöres Sándor verse)
Bárdos Lajos: Elmúlt a tél (Weöres Sánsor verse)
Bárdos Lajos: Első népdalrapszódia
Pászti Miklós: Lamento (paraguai népdal alapján)
Kodály Zoltán: Esti dal

A kórus műsorát színesítendő elhangzanak még kamaraének számok,
zongorakíséretes dalok, zongora szólók, cselló-zongora duó,
francia és magyar szerzők művei

 

* * * * *

2015. február 15-én vasárnap 18.00 órakor a

TRIO GRADUS ad PARNASSUM

(Leonid Belaieff – Klavier, Elias Kim – Violine, János Ripka – Violoncello)

farsangi hangversenye  volt a Collegium Pazmaneum Disztermében

 

 

* * * * *

 

A Cziffra Alapítvány és a Collegium Pazmaneum közös rendezésében
2015. február 7-én 19 órakor

Yi-Chih Lu

(Taiwan)

zongoraestje

* * * * *

Vízkereszt ünnepén, 2015. január 6-án 17.00-kor

 

a Collegium Pazmaneum dísztermében

Bécs IX. Boltzmanngasse 14. III. emelet

Újévkezdő koncert

Köszöntőt mondott

Dr. Perényi János

Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete

 

Közreműködött a pécsi

UniCumLaude énekegyüttes