Mariazell

 Mindszenty József bíboros egykori sírja (1975-1991)

 Mariazell templom

1975. május 15-én – kérése szerint, ideiglenesen – Mariazell-ben temették el. Végrendeletében így fogalmazott: “Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába”
A németnyelvű szentbeszédet P. Werenfried van Straaten premontrei atya, az „Ostpriesterhilfe” nevű katolikus segélyszervezet alapítója és lelke, a Megboldogult híve és barátja mondotta. Nagy és szép prédikációjában, amelyben az elhunytat „az egyháztörténelem óriás alakjá”- nak nevezte, annak a reményének adott kifejezést, hogy „azok a jelek és csodák, amelyeket Isten egyháza megmentésére általa, Mindszenty bíboros által adni fog”, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az Egyház hivatalosan is a szentek sorába iktathassa.”

Mindszenty sírja Mariazellben

Mindszenty sírja Mariazellben

Sírját, a Bazilika északi oldalkápolnáinak sorában a Szent László kápolnában, ahol egyébként egyik elődje, Szelepcsényi György prímás-érsek sírja is található, ezrek látogatták titokban, vagy éppen nem tartva egy esetleges lelepleződéstől.

Temetése óta – írja a bazilika egyik gyakori látogatója – „a Szent László kápolna előtt nap mint nap megilletődött, imádkozó embereket (nagyon sok idegent is!) lehet látni; feltűnően sokan jönnek magyarok Csehszlovákiából, Jugoszláviából, még Erdélyből is, de az otthoniak is megtalálják az utat-módot a „tiltott sírhoz”, letesznek néhány szál magyar földben termett s nemzeti szalaggal átkötött búzakalászt, kis mezei csokrot, hazulról hozott kézimunkát. A temetési koszorú-szalagokra százan és százan írták rá nevüket, címüket, sokan rövid fohászokat, kéréseket is hozzáfűztek.”

IIJP Mariazellben MJ sirjánál
A sír – a Megboldogult végakaratának megfelelően – igen egyszerű. A padlóval egy síkon fekvő, esztergomi vörös márványból készült sima fedőlapba vésett aranyozott kereszt alatt csak ennyi áll latinul: „Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása, 1892-1975.” A fedőlap alján pedig: „Vixit et vivat Pannoniae Sacrae.” („Élt és éljen továbbra is Szent Pannoniának.”)
Valamivel bővebb annak a márványtáblának a szövege, amelyet a feje fölé, a kápolna ablaka alatti falba illesztettek. De ez a latinnyelvű hexameterekbe foglalt felirat is csak az életrajzi adatok közlésére szorítkozik. A szöveg magyarul így hangzik:
EZ A MÁRVÁNYKŐ FEDI MOST – MÍG A FELSZABADULT HAZA FÖLDJÉBE MEGTÉRNEK – FÖLDI MARADVÁNYAIT MINDSZENTY JÓZSEFNEK, AKI CSEHIMINDSZENTEN SZÜLETETT 1892. MÁRCIUS 29-ÉN; PAPPÁ SZENTELTÉK SZOMBATHELYEN 1915-BEN, NÉGY ÉV MÚLVA ZALAEGERSZEG PLÉBÁNOSA, 25 ÉVRE RÁ VESZPRÉMI PÜSPÖK; 1945-BEN ESZTERGOMI ÉRSEK, MAGYARORSZÁG BÍBOROS HERCEGPRÍMÁSA. HELYTÁLLVA ISTENÉRT, EGYHÁZÉRT ÉS SZENVEDŐ NÉPÉÉRT, AZ ELNYOMÓ HATALOM KÉTSZER VETETTE FOGSÁGBA; 1949-BEN PEDIG ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNRE ÍTÉLTE. RABSÁGÁBÓL 1956-BAN A SZABADSÁGHARC KISZABADÍTOTTA, DE MIUTÁN A SZOVJET ERŐSZAK LEIGÁZTA AZ ORSZÁGOT, 15 ÉVEN ÁT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI KÖVETSÉGÉN KAPOTT MENEDÉKET. ENGEDELMESSÉGBŐL VETTE MAGÁRA A SZÁMKIVETÉS NEHÉZ KERESZTJÉT S AGGASTYÁNKÉNT LETT A VILÁGBAN SZÉTSZÓRT MAGYARSÁG HŰ PÁSZTORA ÉS IGAZ ATYJA. MEGHALT BÉCSBEN 1975. MÁJUS 6-ÁN. (Forrás: Közi Horváth József: Mindszenty bíboros)
Itt nyugodott 1991. május 1-jén hajnaláig, amikor a sír feltárása után új koporsóba helyezték és május 3-án délelőtt ünnepélyes gyászmenetben szállították Esztergomba az újratemetésre.

Rövid videó az újratemetésről:  Filmösszefoglaló Mindszenty József újratemetéséről 1991. május 4., Esztergomi Bazilika, 2.10-től Sinkovits Imre szavalja magával ragadóan a Szózatot