Gondolatok

Gondolatok:

  • Fogjátok be hát fületeket, ha valaki úgy akar benneteket oktatni, hogy
    mellőzi Jézus Krisztust! Antiochiai Szent Ignác
  • Nincs olyan megbízhatatlan tenger, mint a népszerűség. Pázmány Péter
  • Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy megőrizzük szívünkben a feltámadt Krisztus örömét. Ezt azzal bizonyíthatjuk, ha szeretetből, szívesen vállalunk és készségesen végzünk minden feladatot, amelyet az Isten és az emberek szolgálata kíván tőlünk.  -  Boldog Kalkuttai Teréz anya

  • Okos embernek nem hímes szók, hanem az erős valóság tetszenek. – Pázmány Péter
  • Csak az maradandó ebben az életben, amit az emberek hitből, igazsá­gos érzülettel, Isten és egymás iránti hamisítatlan szeretetből tesznek. – Mindszenty József
  • Az igazságot lehet ugyan támadni, de nem legyőzni. – Szent Bonifác püspök és vértanú
  • Semmi ne zavarjon. Semmi ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad. A türelem mindent elér. Ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég! -  Avilai Szent Teréz
  • Mi hasznunk van abból, ha tudjuk, hogy jó dolog a béke, és mégsem őrizzük meg gondosan? Általában úgy van, hogy a legértékesebb dolog egyszersmind a legtörékenyebb is, és minden értékes dolgot nagyobb óvatossággal és gondosabb vigyázattal kell őriznünk.  Szent Kolumbán apát