Irgalmasok Kórháza

 

Mindszenty emlékhely Bécsben: Irgalmasok Kórháza

 

 
Mindszenty József bíboros 1975. április 9-20. közötti missziós lelkipásztori körútjáról betegen érkezett vissza Bécsbe. Április 28-án Irgalmasok kórházába szállították, majd egy életmentő műtétet hajtottak végre rajta, ami után megfáradt szíve felmondta a szolgálatot.

Mindszenty a halálos ágyon

Életének 83. papságának 60., püspöki szolgálatának 32- évében, 1975. május 6-án 14.15 perckor adta vissza nemes lelkét a Teremtőnek. Utolsó kívánsága az volt, hogy ágyát úgy állítsák, hogy láthassa a Stephansdom tornyát. Az egészségügyi személyzet beszámolója szerint úgy halt meg, mint egy szent. Az osztrák rádió adását megszakítva jelentette be halálhírét. Május 10-én a Stephansdomban ravatalozták fel és tartottak ünnepélyes Requiem-et, melynek főcelebránsa maga König bíboros volt. Majd május 15-én – kérése szerint, ideiglenesen: – a Máriazell-i Bazilika Szent László kápolnájában temették el.

2006. november 25. óta Bécsben az Irgalmas Rendiek Kórházának aulájában kiemelt helyen áll a Kossuth-díjas, M.S. Mester-, Szent Márton-, Szervátiusz Jenő- Magyar Örökség-, Pro Cultura Christiana díjjal, valamint a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével is kitüntetett Rieger Tibor által készített szobor.

DSE_7098-k_cr

Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes volt az ötletgazdája és támogatója ennek a nagyszerű tervnek, amely nélküle nem valósulhatott volna meg.
Szándéka az volt, hogy amint „Mindszenty József bíboros úr pásztori útjain személyes varázsával és hiteles tanításának erejével reményt öntött a szétszórtságban élő magyar lelkekbe” úgy példaképe, ma is „összefogásra és testvéri egységre vezesse őket”.
A szobor alkotója – az avatás után – így vallott műve kapcsán Mindszenty alakjáról: “Mindvégig úgy éreztem, hogy Mindszentynek nagyon szép és gazdag arca van. Ez abban a mélységes derűben rejlik, ami csak a bizonyosság állapotában születhet meg egy emberben. Ez az arc szeretetteljes, egyben szenvedő is, hiszen egy nép keresztjét vette magára. A szenvedés nemesíti meg az arcot, ugyanakkor szigorúság is volt benne, a megvásárolhatatlan lélek keménysége”.
Ezen a helyszínen 2011 óta gyűlnek össze minden évben – általában május első vasárnapján – a Hercegprímás bécsi tisztelői megemlékezésre és koszorúzásra.

Irgalmasok aulája

Irgalmasok aulája

Az utóbbi májusi megemlékezésein rendszeresen részt vettek a bécsi magyar nagykövetek: Szalay-Bobrovniczky Vince, dr. Perényi János, dr. Nagy Andor, valamint olyan prominens személyiségek, mint Dr. Peter Stephan Zurbriggen érsek, volt ausztriai apostoli nuncius, Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Ugron Imre, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, a Mindszenty Alapítvány megbízott társelnöke, Gulyás Gergely az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, Rieger Tibor szobrászművész, Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere, Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány képviselője, a szenttéavatási eljárás vice-posztulátora, dr. Vencser László az Ausztriai Idegennyelvű Lelkészségek nemzeti igazgatója, valamint az Egyesületek képviselői, magyar hívek és – általában – osztrák vendégek is.

DSE_71330

A megemlékezések során a beszédek után a résztvevők koszorúikat helyezik el a szobornál, majd a boldoggá avatásért imádkoznak és befejezésül a Himnuszt éneklik el.

Gyakran érkeznek az év folyamán is zarándok csoportok, vagy delegációk, amelyek tagjai tiszteletüket fejezik ki a hőslelkű főpásztor földi életének utolsó állomásán, ezen a kórház bejáratánál központi helyen lévő emlékhelyen.

DSE_71520álló