Krónika 2011 – 2012

 2012

 

2012. december 21-én 19 órakor

Urska Babic

(Szlovénia)

zongorahangversenye volt a Pázmáneum disztermében

 Műsor:

J. S. Bach: Esz dúr Preludium és fuga

F. Schubert: A-dur szonáta

F. Chopin: b-moll szonáta, Nr.2.

S. Prokofjev: Toccata op. 11

 

 

 

* * * * *

A Kaláka Klub és a Collegium Pázmáneum közös rendezésében

 „Induljunk Betlehembe…”

címmel a

Kicsi Hang verséneklő együttes

Lantos Borbély Katalin Menyhárt József Bertók István

adott adventi koncertet 2012. december 1-én, szombaton 18 órakor

A koncert előtt 5 órától a hagyományos első adventi szentmise elején került sor a koszorúk megáldására és az első adventi gyertya meggyújtására.

* * * * * 

A Collegium Pázmáneum és a Győri Egyházmegyei Levéltár közös rendezésében

Boldog Apor Vilmos

püspök vértanúra emlékeztünk, születésének 120., boldoggá avatásának 15. évében

2012. november 30-án, pénteken 18.30-kor a Collegium Pázmáneum Dísztermében

Apor Vilmos püspök beszédei. Közreadja: Lukácsi Zoltán

Kiss Tamás–Szabó Béla: Boldog Apor Vilmos, a vértanú püspök

Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos


című könyvek bécsi bemutatójára került sor. A köteteket

Dr. habil. Szabó Csaba a bécsi Collegium Hungaricum  tudományos igazgatóhelyettese és

Pál Zoltán történész, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet munkatársa mutatta be.

Közreműködött a Pázmáneum Cantus Arcis kamarakórusa

Pál Zoltán és dr. Szabó Csaba

 

Cantus Arcis kamarakórus

 

* * * * *

2012. október 23-án – Bécsbe érkezésének 41. évfordulóján – este fél 7 órakor tartottuk a

megemlékezést Mindszenty József hercegprímásról

 

Babusa János alkotása

 

Kovács Gergely vice-posztulátor

Bukta Norbert méltatja Babusa János munkásságát

 Ez alkalomból történt Babusa János szobrának ünnepélyes elhelyezése és megáldása, valamint a Mindszenty emléktábla megkoszorúzása. Vendég : Kovács Gergely muzeológus, Mindszenty József boldoggá és szentté avatási ügyének vice-posztulátora, Bukta Norbert festőművész, grafikus, a Budapesti Szent István Bazilika művészeti vezetője, és Babusa János szobrászművész         

 

* * * * *

Megemlékezés 1956-ról

2012. október 20-án az 5 órai szentmise után, 6 órától az AUSZTRIAI MAGYAR EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE és a Collegium Pázmáneum közösen emlékezett meg az

1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójáról

Vendég:    Jókai Anna író, Kossuth díjas és a Magyar Érdemrend Nagy Keresztjének kitüntetettje  Közreműködött:   

Bács Ferenc színművész, Jászai Mari díjas, érdemes művész

Dobos Alpár, Dobos Zsolt, Sass András, Schneider Robert, A „Bécsi Magyar Iskola” diákjai. A  „Viharos idők napjaiból – Részletek Galambos Levente naplója alapján” című műsort összeállította Mag. Lengyel Ferenc,

Stuller Dalma, Bottka András – ének, zongorán kísér: Török Levente

  

                                    Jókai Anna                                                                       Bécsi magyariskolás fiúk

                  Stuller Dalma                                                                                                       Bottka András és Török Levente

Bács Ferenc

 

* * * * *

Nemzet- és egyházszolgálat – otthon és idegenben

október 6-ándélután emlékeztünk az aradi vértanúkra, a 43 éves korában rejtélyes körülmények között elhunyt erdélyi paptanárra, Pálfi Gézára, pappá szentelésének 40. és Ausztriába költözésének 20. évfordulója apropóján vissza tekintettünk prof. dr. Vencser László – legutóbb a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel is elismert – tevékenységére Vendégeink voltak:

Varga Gabriella (Budapest)

Vencser László (Bécs/Linz) az Ausztriai Idegennyelvű Lelkészségek Nemzeti Igazgatója

Közreműködött:

Bálint Márta színművész (Budapest)

Devecsery László író, költő, rendező (Szombathely)

* * * * *

Könyvbemutató

2012. október 13-án,  18 órai kezdettel került sor

gróf Nádasdy Borbála: Ízes élet

című regényének bécsi bemutatójára a Pázmáneum Dísztermében. A könyv szerzőjével beszélgetett Ferenczy Klára

Közreműködött: Tegyei Zoltán Márton – csembalo    

 

* * * * *

2012. október 14-én vasárnap este 18 órakor a Cziffra Alapitvány és a Pázmáneum közös rendezésében

Borbély László

zongorahangversenye volt a Pázmáneum dísztermében

A több nemzetközi versenyen győztes művész virtuóz játékát hallgathatta meg a közönség. Műsorán: Liszt, Chopin, Debussy, ifj. Johann Strauss/ Cziffra György művei szerepeltek. .

 

 

* * * * *

Zarándoklat

A 2012-es jubileumi évben először vonult zarándok csoport a Pázmáneum zászlaja alatt. A képen diákok, akik rövidebb-hosszabb ideig a Pázmáneum lakói voltak, a rektor mellett balról jobbra: Novotnik Ádám, Bojtos Anita, Misnyovszky Rajmund, Szekeres-Ugron Villő.

 

 A zarándokzászlóval                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Koncert a Pázmáneumban

2012. június 18-án este a Collegium Pazmaneum és a nemzetközi  Cziffra-Alapítvány Zongoraestet rendezett a Collegium Pázmáneum Dísztermében A több nemzetköri versenyen győztes, 19 esztendős, finn Visa Sippola virtuóz játékát hallgathatta meg a közönség. Műsorán Jean Sibelius, Muzio Clementi, Franz Liszt, Giuseppe Verdi/ Cziffra György művei szerepeltek.

 

Fotók: Varga János

 

* * * * *

Miniszterelnöki látogatás

2012. június 12-én délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök megkoszorúzta Mindszenty József  bíboros emléktábláját a bécsi Collegium Pázmáneum oldalán. A koszorúzáson  jelent volt Dr. Christoph  Schönborn OP bíboros, bécsi érsek,  magyar részről Szijjártó Péter államtitkár, Szalay-Bobrovinczky Vince nagykövet és Simon Ferenc ausztriai magyar főlelkész.

 Varga János, a Pázmáneum rektorának köszöntője

Első helyen köszöntöm Christoph Schönborn bíboros érsek urat, aki főpásztorunk és házigazdánk. Megköszönöm, amit Eminenciád, és elődjei a magyarságért, az elüldözött magyar főpásztorért, Mindszenty hercegprímás úrért és a Pázmáneumért tettek. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnök urat, kitüntetés számunkra, hogy bécsi látogatásának első állomásaként Mindszenty József hercegprímás úr emléke előtt tiszteleg. Köszöntöm Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet urat, Cserháti Ferenc atyát, a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott segédpüspököt, Simon Ferenc esperes plébánost, ausztriai magyar főlelkészt és minden megjelentet. Az elmúlt hónapokban többször megemlékeztünk Mindszenty bíboros úrról itt a Pázmáneumban, ahol élete utolsó éveit a számkivetettség keserű óráit töltötte. Megemlékeztünk tavaly október 23án, amikor 40 éve volt, hogy ideköltözött, majd történelmi konferenciával november 18-án Szent Erzsébet ünnepének előestéjén, amikor anno először találkozott a bécsi hívekkel, aztán idén márciusban 120. születésnapján, majd pedig május 5-6-án halála évfordulóján is, két hét múlva pedig Bécs belvárosában, a Palazzo Porciában nyílik emlékkiállítás Fidelissimus pastor címmel. Szükségünk van az emlékezésre, mert tanulnunk kell a rendíthetetlen hitet, a bátorságot, a hősiességet. Szívbe markoló itt az ő áldozatának emléke. S kell is, hogy a szívünkbe markoljon. Hős volt, a hűség hőse. Életének nem az erőszakos halál vetett végett, vállalta az életet. A végsőkig kiállt és tanúságot tett a krisztusi erények, az emberi méltóság, a nemzeti értékek mellett. Állt Istenért, nemzetért, hazáért. Vállalta az üldöztetést, a számkivetést, a legyőzetést és győzött. Hite által holtában is beszél.

Orbán Viktor beszéde 2012. június 12.

Csatlakozom ahhoz, amit Rektor úr köszöntőjében mondott. Mindszenty bíboros úr legfőbb erény a hűség volt. A hűség ma is a legfontosabb értékek egyike. A másik dolog, amit érdemes magunkkal hoznunk, az ő örökségéből és mai életünkben megvalósítani, az a helytállás. A körülmények változhatnak, lehetnek kedvezőek vagy kedvezőtlenek, az embernek küldetése van, feladata, amit el kell végeznie, akkor helytállva a legnehezebb körülmények között is, alá kell magát rendelnie. Cél iránti alázat. Így is összefoglalhatnám Mindszenty bíboros urunk üzenetét a mai magyarság számára. Engedjék meg, hogy megköszönjem a vendéglátóinknak, hogy itt, ebben a házban találkozhatom majd Schönborn bíboros úrral, köszönöm szépen bíboros úrnak, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével. Az, hogy egy magyar népi hős, Mindszenty előtti főhajtásban a társunk, ez a magyarok számára egy fontos gesztus az Osztrák Katolikus Egyház részéről. Másodsorban szeretném megköszönni a bíboros úrnak azt, hogy a Magyarországgal szembeni támadások idején is mindig barátként számíthattunk rá és szeretném megköszönni azokat a nemzetközi-európai erőfeszítéseit, amelyekkel megpróbálja a keresztény értékeket az európai politika mindennapjaivá, részévé vagy alapjaivá tenni. A kereszténység és politika összefüggése a legkényesebb kérdések közé tartozik ma a szekularizált Európában, de attól, hogy valami kényes, nem jelenti azt, hogy ne kellene vele foglalkoznunk. Sőt az én logikám szerint épp fordítva, minél kényesebb, annál inkább izgalmas dolog foglalkozni vele és annál értékesebb is. És ezért valóban van itt egy nagy küldetés, amely bár valaki az egyházban, valaki pedig a politikában képvisel hasonló felfogást, de van egy küldetés, amelyet közösen kell ellátnunk. Az európai polgárok támogatásától kísérve valahogyan meg kell erősítenünk az európai kontinens civilizációs, vagyis keresztény alapjait, egyébként Európa, a mi tágabb hazánk, benne Ausztria és Magyarország nem tudja állni a versenyt a világ más feltörekvő részeivel. Engedje meg, hogy köszöntsem néhány szóban azokat a magyarokat is, akik itt élnek Ausztriában, de eljöttek ma ide erre a kis együttlétre. Szeretném megköszönni az ausztriai magyaroknak, hogy törődnek Magyarországgal, hogy számukra fontos, hogy mi történik Magyarországon és sarkallni szeretném őket arra, hogy vegyenek részt a most már az államhatárokat túllépő modern magyar politikai életben. Gondolok itt a választástól kezdve a politikai aktivitás más formáira is. Az itt élő magyaroknak szeretném mondani, hogy Széchenyi egyszer azt mondta:  magyarnak lenni felemelő érzés. Örülök, hogy Önök ezt a felemelő érzést magukkal hozták, fenntartják és nevelik. Igaz Széchenyi úgy fejezte be a mondatot, hogy felemelő érzés, de nem kifizetődő dolog. Én szerettem volna Önöket biztosítani arról, hogy Magyarországon a magyar kormány azért dolgozik, hogy magyarnak lenni ne csak felemelő érzés legyen, hanem minden magyarnak, mindenhol a Világon kifizetődő dologgá is legyen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem és köszönöm megtisztelő figyelmüket.

A koszorúzás után a vendégek megtekintették a Pázmáneumban a Mindszenty kiállítást és az épületet.

Orbán Viktor miniszterelnök Mindszenty József hercegprímás úr emléke előtt tiszteleg

Orbán Viktor, Schönborn bíboros és Varga János rektor az emléktábla előtt

Majd egy figyelmeztetés ...

... és helycsere

Fotók: Mihályi Dóra

 

2012. március 29-én, csütörtökön 18 órakor Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 120. évfordulóján ünnepi mise és megemlékezés a Collegium Pazmaneum kápolnájában a Budapest Discantus Énekegyüttes közreműködésével.

2012. május 5-én, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmise után került sor Várnai Péter c. prépost, plébános Mindszenty József bíboros, hercegprímás életét bemutató kiállításának megnyitójára a Collegium Pazmaneumban.

2012. május 6-án 16 órakor Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 37. évfordulóján ünnepi szentmise az Irgalmasrendi Templomban (1020 Wien, Taborstrasse 16.), azt követően megemlékezés és a Mindszenty szobor megkoszorúzása az Irgalmasok Kórházának aulájában (1020 Wien, Große Mohrengasse 9). Közreműködött a Vox Clara kórus, Budapestről

Fotó: Czyzyk László

 

2011

* * * * *

MINDSZENTY JÓZSEF BÉCSBEN, 1971–1975

Történeti konferencia Mindszenty József (1892–1975) bíboros, esztergomi érsek Bécsbe érkezésének 40. évfordulóján.

A konferencia helye: Collegium Pázmáneum – Díszterem (9. kerület, Boltzmanngasse 14.)

Ideje: 2011. november 18. 9 órától.

A konferencia előadói:

FEJÉRDY ANDRÁS (Róma): Mindszenty József viszonya a magyar emigrációhoz.
KLIMÓ ÁRPÁD (Pittsburgh): Mindszenty bíboros lelkipásztori útjai, 1971–1975.
FAZEKAS KATALIN (Bécs): Mindszenty József az osztrák sajtó tükrében.
ANNEMARIE FENZL (Bécs): König bíboros és Mindszenty bíboros – a Vatikán keleti politikája
HATOS PÁL (Budapest): Mindszenty-recepciók
SZABÓ CSABA (Bécs): Mindszenty József távozása Magyarországról 1971-ben
BALOGH MARGIT (Budapest): Mindszenty József emlékiratai
CZENE POLGÁR VIKTÓRIA (Budapest): Mindszenty állambiztonsági ellenőrzése Bécsben
VÖRÖS GÉZA (Budapest): Mindszenty és az állambiztonság
KOVÁCS GERGELY (Budapest): Mindszenty tárgyi hagyatéka
KRAJSOVSZKY GÁBOR (Budapest): Mindszenty bécsi prédikációi