Imaszándékok

 

 

 Papa Franciscus-ridens-2k

 
 

A Szentatya imaszándéka 2024. július

A betegek lelkipásztori gondozásáért

Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
 

A hónap imája

Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;

hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.

Ámen

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ERDŐ PÉTER BÍBOROS IMÁJA A PAPOKÉRT

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenható Isten!

Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és
örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön
Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján
püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!

Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent
mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj
lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a
világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást
a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a
remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük
példájával sokakat Hozzád vonzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok
védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat
hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével,
a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre
tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének
munkálásában! 

Ámen!