Imaszándékok

 

 

 Papa Franciscus-ridens-2k

 
 

A Szentatya imaszándéka februárban:

A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.

 

 

Erdő Péter bíboros imaszándéka

 

 

Hogy a következő – 2020-as -  Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének.

 

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.