Imaszándékok

 

 

 Papa Franciscus-ridens-2k

 
 

A Szentatya imaszándéka 2024. április

A nők szerepéért

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.
 

A hónap imája

Uram Jézus, Te, aki Máriát Édesanyánkul adtad:
ma az egész Egyházzal együtt
hálát szeretnék adni minden nőért:
az anyákért, lányokért, testvérekért, feleségekért;
a megszentelt nőkért, a hivatásukat gyakorló nőkért…
mindannyiukért, nőiességük minden szépségéért és értékéért.
De nem feledkezhetem meg a nők által
gyakran tapasztalt diszkrimináció problémájáról.
Ezért kérlek Téged, hogy mindegyiküknek,
különösen azoknak a nőknek, akik könnyebben
ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak…
tiszteljék a méltóságukat és alapvető jogaikat.
Segíts hallatnom azoknak a nőknek a hangját,
akik bántalmazás és kizsákmányolás,
kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai, és hogy
erőteljesen felszólaljak az őket ért igazságtalanságok ellen.

Engedd, Uram, hogy teret adjunk az ő cselekedeteiknek,
és az élet védelme felé forduljunk minden államban,
bármely korúak és állapotúak is ők,
és hogy értékeljük a nők tagadhatatlan és
egyedülálló hozzájárulását a közjóhoz.
Napjainkban pedig, amikor az emberi nem
ilyen mélyreható változásokat él át,
nyújtsanak a nők segítséget
az emberiség elkorcsosulásával szemben. Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok,

közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ERDŐ PÉTER BÍBOROS IMÁJA A PAPOKÉRT

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenható Isten!

Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és
örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön
Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján
püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!

Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent
mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj
lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a
világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást
a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a
remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük
példájával sokakat Hozzád vonzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok
védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat
hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével,
a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre
tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének
munkálásában! 

Ámen!