Elöljárók

Rektor: Varga János tiszteletbeli kanonok

az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan tiszteletbeli tagja