Új orgona megáldása

» Gepostet am 2023. May 22.

Kedves Testvérek!

2023. június 3-án, szombaton 17 órakor az előesti Szentmisét

Dr.Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, trebai címzetes
püspök, a Máltai Lovagrend magisztrális káplánja

mutatja be. Meghívása a Máltai Lovagrend kezdeményezésére történt, a rendezvény
lebonyolítását is a Lovagrend tagjai támogatják.

 

Ezen alkalommal kerül majd sor az új orgona megáldására, amely sokak jótékonyságából valósulhatott meg. Köszönet ezért nekik itt és most írásban, ott majd szóban is. Szentmisémet az adakozókért ajánlom majd fel azon a napon.

Hálám lelkületében mértékadóak Szent Pál sorai: 

Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt. Mert, ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk. Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok. Hála legyen Iste nnek, kimondhatatlan ajándékáért!” 2 Kor 9, 10-14

Ezúton jelezzük, hogy a kápolnában az első padsorok – 3 vagy 4 – a protokoll vendégek, valamint a lovagok és dámák számára lesznek lefoglalva. Kérjük ezen ünnepélyes alkalommal kövessék a megbízott személyek utasításait (magam az előkészületek más részleteivel leszek elfoglalva) és ne ragaszkodjanak szokásos helyükhöz. 

A Szentmisét követően agapéra kerül sor az I. emeleti teremben.

 

Mindannyiukat szeretettel hívom, várva a nagy napot, az ünnepi alkalmat, a személyes találkozást, imával, szeretettel:                                             
                                                                             

                            János atya