Hírek 2021


 

* * * * *

KREUZ IM FEUER – KERESZT TŰZBEN

 

Ausstellung über die Christenverfolgung im Nahen Osten – Kiállítás a Közel-Keleti kersztényüldözésről

2021. november 12-től december 15-ig az Ágostonos templomban
(Augustinerstraße 3, 1010 Wien)

MEGNYITÓ: 2021 november 12-én, pénteken 17.00 órakor

Meghívott előadók:

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Gudrun Kugler, az Osztrák Nemzeti Tanács tagja
Azbej Tristan, a Minisztereknökség üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára
Nagy Andor, Magyarország ausztriai nagykövete

17.30-tól ökumenikus Istentisztelet az üldözött keresztényekért, Franz Scharl segédpüspökkel

Bejelentkezés nem feltétlen szükséges, de ajánlott jelentkezni a következő linken: 
https://bit.ly/3GMePjw
A templomban FFP2-maszk viselése kötelező 

Kereszt tűzben

 

* * * * *

“Úr s Király a föld felett”

 
Bár véget ért az Eucharisztikus Kongresszus, Jézus, ígéretéhez híven, köztünk maradt.
 Ő “Úr s Király a föld felett”. Ezért, hálát adva a Kongresszus ajándékaiért, Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is.
Tegyük ezt most kilencedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján 2021. november 20-án szombaton.
A szentségimádás Kápolnánkban a – hagyományosan – 17 órakor kezdődő Szentmisét követően kezdődik, előreláthatólag 17.50-tól 18.50-ig tart. Résztvevőként jelentkezni lehet a
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ oldalon

* * * * *

 Szent József nagy-kilenced

A Szent József év kapcsán meghirdetett nagykilenced 9. alkalmát november 19-én tartjuk. 18 órakor Szentmise a kápolnában, utána elimádkozzuk a Szent József litániát, könyörögve Egyházunkért és kérve legfőbb pátronosunk közbenjárását. Ennek a Szent József évnek  “az a célja, hogy növelje a szeretetet e nagy szent iránt, hogy indítást adjon arra, hogy kérjük közbenjárását s utánozzuk erényeit és odaadását” és, “hogy kérjük Szent Józseftől a kegyelmek kegyelmét: megtérésünket.”

* * * * *

Október 8-án, pénteken lesz
 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe.

Szent István királyunk felajánlását, hogy halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát, szent örökségként őrizzük nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára, amit Szent X. Piusz pápa október 8-ra tett át.

Ezen a napon este 6 órakor mutatok be Szentmisét, amelyre mindenkit szeretettel hívok. A Pázmáneum Kápolnájának titulusa ugyan Jézus Szentséges Szíve, de a szentély Patrona Hungariae ábrázolása miatt, és magyarul dobogó szívünk okán is szívesen csatlakozunk elődeink nemzeti Mária-tiszteletéhez.

János atya

* * * * *

Szent József nagy-kilenced

A Ferenc pápa által meghirdetett Szent József év alkalmából amely 2020 . december 8-tól 2021. december 8-ig tart, nagykilencedet tartunk. Összesen kilenc alkalommal, novemberig minden hónap 19-én este Szentmisét és utána Litániát imádkozunk.

Augusztus 19-én nagykilencedünk hatodik alkalmát tartjuk. Az esti szentmise után litániát imádkozunk és Jézus nevelőapjának közbenjárását kérjük Egyházunkért. Itt jegyzem meg, hogy a Szent József litánia most megváltozott, mert Ferenc pápa 7 új megszólítással bővítette:

A Megváltó őrzője,
Krisztus szolgája,
Az üdvösség szolgája,
Támogató a nehézségekben,
Száműzöttek pártfogója,
Szenvedők pártfogója,
Szegények pártfogója.

Ezek a kifejezések Szent VI. Pál és Szent II. János Pál írásaiból származnak, de van közöttük olyan is, amelyik egészen Aranyszájú Szent Jánosig megy vissza. „Isten arra rendelte Szent Józsefet, hogy saját atyaságának gyakorlásával szolgálja Jézust és küldetését: ezáltal együttműködik vele az idők teljességében a megváltás nagy művén, és így valóban az üdvösség szolgája” – írja a Nagy Pápa Redemptori custos – A Megváltó őrzője kezdetű apostoli buzdításában. Végül szerepel köztük olyan is, amelyet Ferenc pápa használt a legújabb Atyai szívvel kezdetű apostoli levelében. 

* * * * * 

Mindszenty megemlékezés

 

Május 3-án lesz 30 esztendeje, hogy – amint a sír felbontásakor megállapították – a testében teljes épségben maradt Tiszteletreméltó Mindszenty József (1892–1975) bíboros, hercegprímás, érsek diadalmenetben hazatért Mariazellből Esztergomba. Erről látható összefoglaló az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=GrKpVCps73Q

 Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek engesztelő szentmisét mutatott be Mindszenty József  újratemetésének 30. évfordulója alkalmából május 8-án az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert- főszékesegyházban. A beszédet Varga László kaposvári megyéspüspök mondta.
Visszahallgatható itt: https://www.katolikusradio.hu/napi-radiomusor-es-hangarchivum
 2021. május 8, szombat 10.30-tól, azon belül a prédikáció 51.10-nél kezdődik, 22 perc. Gyönyörű hitvallás  Mindszenty bíboros egyház-szeretete kapcsán a püspök atya egyház- és Isten-kapcsolatáról.