Hírek

 

 

Szent Őrzőangyalok ünnepén,

a Bp-gazdagréti Szent Angyalok templom búcsú ünnepén, október 2-án pénteken 10-kor Cserháti Ferenc püspök szentmisét mutat be. A szentbeszéd témája: Az angyalok javunkat szolgálják. A szentmisét az Apostol TV online módon közvetíti a világ magyarjai számára. http://apostoltv.hu/Online-adas.

 

 

Nagyboldogasszony ünnepe

 

Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia, Hírek: Augusztus 15-e, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe ún. parancsolt ünnep, a szentmisén kötelező a részvétel.

„…Szűz Mária végül is mintegy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és — szent Fiához hasonlóan — legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobbján mint Királynő tündököl.”

(XII. Piusz pápá-nak Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezéséből). Szent István királyunk 1038-ban ezen a napon fejezte be földi életét. Így Nagyboldogasszony ünnepe sajátosan is nemzeti ünnepünk. Idén, a Nemzeti Összetartozás Évében különös hangsúlyt kap ez a nap. A Szűzanya iránti szeretetünk és a nemzeti egység jeleként elhelyezzük a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrának másolatát templomunkban. A szobor a bal oldali gyóntatószék mellett kap helyet.A Burján Árpád és hitvese, Judit részéről felajánlott adományból kapott szobrot Dr. Cserháti Ferenc püspök atya fogja leleplezni és megáldani augusztus 15-én, a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise végén. Ezt követően a püspök atya megáldja azt a Trianoni Keresztet és zászlót is, amelyet a Hegyvidéki Trianon Harangja Társaság állíttatott a templomkertben, az urnatemető bejárata közelében. Az ünnepi szentmisét az Apostol TV online módon közvetíti a világ magyarjai számára. Az ünnep művészi közreműködője Jegercsik Csaba színművész. A szentmise előtt, 9 órakor elimádkozzuk a zsolozsma Reggeli dicséretét, majd a dicsőséges rózsafüzért. A szentmisét követően pedig szeretetvendégség lesz a templomkertben.

Bővebben lásd: https://szentangyalok.hu/site/hirek

 

* * * * *

Trianoni megemlékezés és szentmise
a nemzeti egységért

2020. június 4-én, csütörtökön, 16:00 órai kezdettel, az összetartozás napja alkalmából centenáriumi megemlékezés lesz a gazdagréti Szent Angyalok-templomban, amelyet a Gazdagréti Plébánián működő Apostol Televízió élő adásban közvetít. A rendezvény egészségügyi okokból zárt körű lesz, de az utána következő, kb. 18:30 órakor kezdődő szentmise Dr. Cserháti Ferenc püspök atya vezetésével már, a szokott biztonsági szabályok megtartásával nyitott a hívek fogadására. Ezt a nemzeti egységért bemutatott szentmisét az Apostol Tv ugyancsak élő adásban közvetíti. Az online adást követően a szentmise visszanézhető a televízió YouTube-csatornáján. https://szentangyalok.hu/site/hirek

 * * * * * 

A jelen körülményekhez alkalmazkodva létrehoztunk egy

Virtuális emlékhelyet,

a Mindszenty Alapítvánnyal közösen, amely az Alapítvány honlapján, Mindszenty József égi születésének 45. évfordulója, 2020. május 6. alkalmából itt elérhető:
https://mindszentyalapitvany.hu/szentte-avatas/virtualis-emlekhely

 * * * * *

Pázmáneum Kápolna-Nagypéntek

Húsvét vasárnapján, április 12-én magyar idő szerint 17 órai kezdettel

 

a világ magyarsága, illetve a külföldi magyarok számára ünnepi szentmisét mutat be a gazdagréti Szent Angyalok-templomban dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. A szentmisét az Apostol Televízió élő adásban közvetíti, amely az interneten is követhető. Az online adást követően a szentmise visszanézhető lesz a televízió YouTube-csatornáján. A szentmise közvetítése a nemzeti összetartozást fejezi ki a világjárvány okozta nehéz helyzetben. Alkalmas arra, hogy elmélyítsük Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat, hogy – ha virtuálisan is, de – közösen imádkozzunk egymásért, főképpen szeretteinkért, magyar testvéreinkért és minden embertársunkért.

* * * * *

Schönborn bíboros,  bécsi  érsek a vírusveszély miatt kialakult helyzetben különösen fontosnak tartja, hogy imát kérjen minden betegért és az egészségügyben dolgozókért.

* * * * *

Az Isteni Irgalmasság felajánló imája

 

„Mindenható Istenünk, az emberiséget sújtó világjárvánnyal szemben
megújuló buzgósággal újítjuk meg Irgalmasságodnak való
felajánlásunkat, melyet Szent II. János Pál is megtett. Neked
ajánljuk, irgalmas Atyánk, az egész világ és minden ember sorsát.

Alázatosan kérünk Téged: áldd meg mindazokat, akik a betegek
gyógyításán és az egészségesek fertőzés-megelőzésén fáradoznak. A
betegségben érintetteknek adj mielőbbi gyógyulást, a karanténban élő
embereknek türelmet, az elhunytakat pedig fogadd be atyai házadba. Az
egészséges emberekben erősítsd az önmagukért és másokért vállalt
felelősséget, hogy betartsák a szükséges korlátozásokat és segítséget
nyújtsanak a rászorulóknak.
Újítsd meg hitünket, hogy a nehéz időket Krisztussal, a Te Fiaddal
éljük meg, aki érettünk emberré lett, és mindennap velünk van. Áraszd
ki Lelkedet nemzetünkre és az egész világra, hogy azok, akiket a
betegség elleni küzdelem most egyesített, egyesüljenek a Te
dicsőítésedben is, aki a világmindenség Teremtője vagy, és odaadóan
küzdjenek a bűn vírusa ellen is, mely az emberi szívet teszi tönkre.
Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz
nekünk és az egész világnak!
Mária, Irgalmasság Anyja, imádkozz érettünk. Szent II. János Pál pápa,
Szent Fausztina és Istennek minden szentjei, imádkozzatok érettünk!
Ámen.”

* * * * *

Nagyböjt

Mindenki figyelmébe ajánljuk Gál Anna KCSP ösztöndíjasunk írását, amely
az alábbi linken olvasható:
https://www.korosiprogram.hu/munkankrol/rossz-alom-vagy-nagybojtjavabol

 

 * * * * *

 

Az

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

készülünk, amely Budapesten kerül megrendezésre 2020. szeptember 13-20. között.

 A https://www.iec2020.hu/hu/milyen-fobb-esemenyek-varhatoak hivatkozásra kattintva megtekinthető a NEK programtervezete időrendi bontásban.

Az alábbi linkgyűjtemény segíthet a tájékozódásban. Segít megérteni, hogy mi is valójában ennek a világkongresszusnak a lényege és a célja. Mi minden fog történni a kongresszus ideje alatt? És ezek az oldalak mindenképpen segítenek abban, hogy a felkészülési időt jól tudjuk felhasználni.

 https://www.iec2020.hu/ Nemzetk. Euch. Kongr. Hivatalos oldala
https://www.iec2020.hu/hu/esemeny  közeljövőben sorra kerülő események

www.alpha.org.hu – egy mai evangelizációs eszköz
www.oltaregyesulet.hu – a Köponti Oltáregyesület és az Eucharisztikus Élet Mozgalom
http://szentsegimadas.hu/ -  szentségimádás kereső
http://oli.katolikus.hu/ - Országos Lelkipásztori Intézet

* * * * *

Minden kedves Olvasónknak Boldog Új Évet kívánunk!

 * * * * *

 

 

Harangszó a Boltzmanngasse-n

 A Pázmáneum öröme is, hogy beemelték az új harangokat a szemben lévő szemináriumi templom, a Santa Maria de Mercede – Fogolykiváltó Boldogasszony templom két tornyába, amelyek a háború óta, több mint 70 éve üresen álltak. Harangok1A kerületnek ezen a pontján egyébként – a széliránytól függőn – csak nagyon ritkán lehetett harangszót hallani, a szomszédos templomok távolsága miatt.
A bécsi papnevelő intézetben jelenleg három egyházmegye kispapjai tanulnak: Bécs, Kismarton és St. Pölten.

A harangokat 2019. március 30-án, ünnepi szentmise keretében a három egyházmegye ordináriusai: Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, Ägidius Zsifkovics kismartoni püspök, Alois Schwarz St. Pölteni püspök szentelték.
A nemrég felújított és díszkivilágítást kapott tornyokba négy harang került, amelyek Innsbruckban, a Grassmayr öntődében készültek:

a Szent Márton harang (átmérő: 85,3 cm, tömeg: 397 kg, Harangok2hangolás: h1) a Kismartoni Egyházmegyéért, valamint a szükségben és fenyegetettségben élő emberek számára tevékeny szeretetért;

a Szent Hyppolit harang (átmérő: 95,5 cm, tömeg: 543 kg, hangolás: as1) a St. Pölten-i Egyházmegyéért, valamint reményért és békéért az egyház és a világ számára;

Harangok3a Szent István vértanú harang (átmérő: 107,4 cm, tömeg: 766 kg, hangolás: ges1) a Bécsi Főegyházmegyéért, valamint hitért és vigasztalásért az üldözött keresztények számára;

a Szűz Mária harang (átmérő: 127,5 cm, tömeg: 1281 kg, hangolás: dis1) pedig élőkért és holtakért, valamint minden gonosztól való szabadulásért szól Istenhez.Harangok4

Amint a Regens Dr. Richard Tatzreiter elmondta: jövőben reggel 8-kor, délben és este 8-kor, valamint pénteken délután 3-kor és a Szentmisék előtt lesz harangozás.
„Harangjaink” segítenek, hogy időben elimádkozzuk az Úrangyalát és hirdetik a megváltás örömhírét.

„Hallgassátok, ha szólal a harangunk
s esengve, csengve kong a templomon,
hogyan hirdeti az élet igéjét,
amely kivirul minden bús romon.”

Dsida Jenő: Harangszentelésre

 

* * * * *

Ferenc pápa 2019. február 12-én jóváhagyta azt a határozatot, amely
megállapítja, hogy Isten szolgája

Mindszenty József bíboros,


esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokon gyakorolta a
keresztény erényeket. Deo gratias – Istennek legyen hála! 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/tiszteletremeltonak-hivhatjuk-mindszenty-jozsefet-erdo-peter-nyilatkozata

 

 

* * * * *

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Kedves Testvérek!

Az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus Krisztust a világmindenség királyaként ünnepeljük.

A főünnep előestéjén (november 25-én 17.00-18.00) egyórás szentségimádásra hívjuk a híveket az országhatáron belül és kívül egyaránt a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.  Különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Erre nálunk, a Pázmáneum Kápolnájában is lesz lehetőség.  Tartsanak velünk, hogy együtt 20 000-en legyünk.

Mit kell ehhez tenni? Csatlakozni a https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/ honlapon található már megszervezett szentségimádásokhoz.

Amennyiben viszont nincs azon a környéken szentségimádási lehetőség, akkor a helyi templomban, iskola- vagy kórházkápolnában, szerzetesi közösségben a helyi plébánossal, templomigazgatóval, szerzetesi elöljáróval egyeztetve szentségimádást szervezni.  A kihelyezett Oltáriszentség előtt lehet csendben, elmélkedve, hagyományos módon, énekelve, dicsőítve imádkozni mindenkivel, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Királyával.

Fontosnak tartjuk, hogy minden résztvevő jelentkezzen a krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon. Így látjuk, hogy mennyien imádkozunk együtt, elértük-e már a 20 000 főt. A jelentkezések által tud bővülni a szentségimádási helyszínek száma is.

Szeretnénk együtt az egész Kárpát-medencét és minden magyarlakta területet lefedni. A jelentkezés során lehetőség van a NEK 2020 hírlevélre is feliratkozni, amelynek segítségével folyamatosan tájékozódhatnak arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése.

 

A Kongresszus – honlapja itt található: http://www.iec2020.hu/,  - Youtube oldala pedig az alábbi címen:

https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

 Rövid Youtube film a Krisztus Király előesti szentségimádás felhívásáról, amit kérünk, hogy lehetőség szerint osszanak meg Önök is közösségeik Facebook oldalán: https://www.youtube.com/watch?v=-F6df8XlCmo&feature=youtu.be

 * * * * *